Skip to main content
  • Aktualności
  • Nagroda Lider Funduszu Gwarancji Rolnych dla Zrzeszenia BPS

Nagroda Lider Funduszu Gwarancji Rolnych dla Zrzeszenia BPS

29-03-2024

Podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, które odbyło się 27 marca 2024 r. w Warszawie, wręczone zostały nagrody dla najlepszych Grup Bankowych Finansujących Agrobiznes z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych. Zrzeszenie BPS znalazło się na trzecim miejscu Podium Liderów FGR. Nagrodę z rąk Tadeusza Białka, Prezesa ZBP, Bartosza Kublika, Wiceprezesa ZBP i Tomasza Robaczyńskiego, Członka Zarządu BGK, odebrał Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS.

Dyplomy uznania ZBP za wieloletni udział w budowaniu strategicznych relacji z sektorem agrobiznesowym oraz za konstruktywny udział w dialogu samorządu bankowego z sektorem publicznym otrzymali:

  • Arkadiusz Zwierzchowski, Dyrektor Obszaru Rozwoju Biznesu w Banku BPS,

oraz prezesi Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS:

  • Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu, Hexa Bank Spółdzielczy,
  • Witold Morawski, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
  • Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim,
  • Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Nagrodę Najlepszy Bank Finansujący Agrobiznes z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych otrzymał Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który jest bankiem współpracującym ze Zrzeszeniem BPS.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 W Forum Finansowania Agrobiznesu wzięli udział liderzy rynku agrobiznesowego: producenci rolni, przetwórcy rolno-spożywczy, przedstawiciele rynku agrofinansowego, regulatorów oraz instytucji współpracujących.

Organizatorem Forum Finansowania Agrobiznesu był Związek Banków Polskich.

Grupa BPS była jednym z partnerów strategicznych Forum.

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.