• Aktualności
  • Możliwe przerwy w realizacji transakcji płatniczych oraz wpłat i wypłat w bankomatach w związku z pracami serwisowymi

Możliwe przerwy w realizacji transakcji płatniczych oraz wpłat i wypłat w bankomatach w związku z pracami serwisowymi

19-08-2022

Informujemy, że ze względu na planowane prace serwisowe, w dniu 22 sierpnia 2022 r. w godzinach 00:00 - 03:00 mogą występować przerwy w realizacji transakcji płatniczych oraz  wpłat i wypłat w bankomatach sieci Planet Cash przy użyciu kart Visa i MasterCard.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.