Skip to main content
  • Aktualności
  • Kredyty hipoteczne Banku BPS ponownie w czołówce rankingów Bankier.pl!

Kredyty hipoteczne Banku BPS ponownie w czołówce rankingów Bankier.pl!

27-04-2022

W kwietniowym rankingu kredytów hipotecznych analitycy Bankier.pl sprawdzili propozycje banków dla rodziny z jednym dzieckiem, przy założeniu, że obydwoje rodzice pracują na etatach, na czas nieokreślony i zarabiają łącznie 12 tys. zł netto.

Profilowi klienci zamierzają kupić w Warszawie 60-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego. Nieruchomość kosztuje 600 tys. zł, a kredytobiorcy mają do dyspozycji 20 proc. wkładu własnego i zamierzają skorzystać z finansowania na 25 lat. Nie posiadają negatywnych wpisów w historii kredytowej i są gotowi na zakup dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu (z wyjątkiem produktów inwestycyjnych). Symulacje przygotowano przy założeniu, że w grę wchodzi sprzedaż krzyżowa (cross sell).

Bankier.pl przygotował dwa typy symulacji. Pierwszy z nich oparty jest o wysokość wskaźników stosowanych przez bank na dzień wykonania obliczeń. Oferta kredytu hipotecznego Mój Dom Banku BPS znalazła się w tej symulacji na drugim miejscu.

Drugie zestawienie przygotowano natomiast po zrównaniu stawek WIBOR (z dnia 19 kwietnia 2022 r.), tak aby na porównanie nie wpływało zróżnicowane podejście banków do odczytów wskaźnika. W tym przypadku kredyt hipoteczny Mój Dom Banku BPS uplasował się na pierwszym miejscu.

Szczegółowe zestawienie banków w rankingu TUTAJ.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.