• Aktualności
  • Kredyt hipoteczny Banku BPS dwukrotnie na 1. miejscu w rankingu Bankier.pl

Kredyt hipoteczny Banku BPS dwukrotnie na 1. miejscu w rankingu Bankier.pl

17-02-2023

Bankier.pl sprawdził oferty kredytów hipotecznych dla rodziny z jednym dzieckiem. Założył, że rodzice zarabiają łącznie 13 tys. zł i oboje są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.


Banki przygotowywały oferty dla rodziny 2+1 mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci to osoby zatrudnione na umowy o pracę, mające miesięcznie do dyspozycji kwotę 13 tys. zł. Ta hipotetyczna rodzina zamierza kupić – wg założenia Bankier.pl – 55-metrowe mieszkanie na rynku wtórnym o wartości 600 tys. zł. Para nie posiada innych kredytów. Dodatkowo jest skłonna skorzystać z dodatkowych produktów banku w zamian za lepsze warunki kredytu. Symulacje przygotowano przy założeniu, że w grę wchodzi sprzedaż krzyżowa (cross sell).

Bankier.pl poprosił banki o dwie symulacje. Pierwszą dla tzw. nowych klientów oraz drugą dla klientów związanych już z bankiem od co najmniej roku.

Oferta Banku BPS dla nowych klientów na kredyt o wartości 480 tys. z okresem spłaty 25 lat i 80 proc. LTV oraz oprocentowaniem okresowo stałym, przebiła inne oferty i znalazła się na pierwszym miejscu!

W wypadku drugiej symulacji – dla klientów posiadających rachunek co najmniej od roku i regularnie zasilany – kredyt hipoteczny Banku BPS również uplasował się na pierwszym miejscu.

Poznaj ofertę Banku BPS na kredyt hipoteczny.

Zestawienie banków w rankingu znajduje się TUTAJ.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.