• Aktualności
  • Komitet Sterujący NGR wybrał indeks WIRD® jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej

Komitet Sterujący NGR wybrał indeks WIRD® jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej

06-09-2022

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD - administrowanego przez GPW Benchmark S.A. - jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight).


W kolejnym kroku Komitet Sterujący NGR przyjmie tzw. mapę drogową, w ramach której zostanie określony harmonogram działań, mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR, stosowanego m.in. do określenia wysokości oprocentowania kredytów, wskaźnikiem WIRD.

Komunikat NGR w powyższej sprawie został opublikowany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego - ZOBACZ

Bieżące i historyczne wartości wskaźnika WIRD publikowane są na stronie internetowej administratora GPW Benchmark S.A. - ZOBACZ , natomiast opis indeksu WIRD znajduje się TU.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.