Skip to main content
  • Aktualności
  • Jesteśmy wśród Liderów Finansowania Innowacji XX-lecia Polski w UE

Jesteśmy wśród Liderów Finansowania Innowacji XX-lecia Polski w UE

04-07-2024

Związek Banków Polskich i Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowały z okazji XX-lecia Polski w Unii Europejskiej ranking Nagrody Liderów Finansowania Innowacji. Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS zajęły w tym rankingu V miejsce w kategorii: Najlepszy Bank Kredytu Technologicznego. To wyróżnienie tym bardziej cenne, że pierwsze miejsca w rankingu zajmują duże banki komercyjne.

Uroczyste wręczenie nagrody z udziałem prof. Marty Postuły, Pierwszej Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, dr. Konrada Wojnarowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządu Związku Banków Polskich odbyło się podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 3 lipca w Warszawie.

W imieniu Zrzeszenia BPS nagrodę odebrał Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku BPS.

Nagroda dla Zrzeszenia BPS pokazuje, że środki unijne są lokowane w całej Polsce i dbają o to banki spółdzielcze. Kredyt Technologiczny to jeden z flagowych kredytów z unijnym wsparciem, z których chętnie korzystali przedsiębiorcy realizujący różnego typu innowacje. Od początku byliśmy partnerem w procesie udzielania tych kredytów. Banki spółdzielcze, dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi społecznościami, są nie tylko dostawcami funduszy, ale przede wszystkim kompleksowymi partnerami w procesie dystrybucji innowacji – powiedział Prezes Banach.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.