Godło Friendly Workplace 2021 dla Banku BPS

31-12-2021

Bank BPS został wyróżniony przez redakcję portalu MarkaPracodawcy.pl godłem Friendly Workplace 2021. Jest to nagroda wręczana firmom, które podejmują efektywne działania związane z prowadzoną polityką personalną i rozwojem kompetencji swoich pracowników, a także szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

Friendly Workplace 2021

Redakcja dodatkowo przyznała nam Nagrodę Specjalną za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie dla idei work - life balance, a także za zaangażowanie na rzecz tworzenia zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

Bank BPS to miejsce, w którym pracownicy realizują się zawodowo i społecznie. Wśród ostatnich inicjatyw dla pracowników warto wymienić Program Rozwojowy Akademia Kompetencji. Jednocześnie nasz Bank to coś więcej niż finanse – to praca na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. To czyni pracę w Banku BPS wyjątkową!

Dowiedz się więcej o tym, jak pracujemy w Banku BPS!

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.