Skip to main content
  • Aktualności
  • eWnioski – innowacja Banku BPS doceniona na rynku bankowym

eWnioski – innowacja Banku BPS doceniona na rynku bankowym

30-06-2023

Bank BPS otrzymał wyróżnienie w konkursie TechnoBiznes organizowanym przez Gazetę Bankową. Uznanie jury zdobył produkt eWnioski, który umożliwia klientom Zrzeszenia BPS składanie wniosków o otwarcie konta lub kredyt gotówkowy online, bez konieczności wizyty w oddziale.


Konkurs TechnoBiznes promuje nowoczesne rozwiązania w sektorze finansowym. Jego finał odbył się 28 czerwca w Warszawie. W konkursie wzięły udział najbardziej innowacyjne projekty głównie z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. W tegorocznej, 21. edycji konkursu w kategorii „Lider” walczyło ponad 60 innowacyjnych projektów. Bank BPS znalazł się wśród zwycięzców w doborowym gronie bankowych laureatów, obok: Alior Bank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., VeloBank i Santander Bank Polska.

Dla Banków Spółdzielczych, ekspertów od bankowości relacyjnej i bezpośredniego kontaktu z klientem,  eWnioski są zaproszeniem do współpracy głównie dla nowych, młodych i scyfryzowanych odbiorców. Wyróżnienie w konkursie promującym innowacyjność jest dowodem na to, że rozwiązanie, które wprowadziliśmy odpowiada na potrzeby tej grupy klientów. Jesteśmy dumni, że dostrzeżono nasz projekt pośród wielu ciekawych i licznych propozycji, które w tym roku zostały zgłoszone. To będzie pozytywna motywacja do dalszego rozwoju i tworzenia nowoczesnych usług w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS – mówi Magdalena Adamczyk, dyrektor Departamentu Klienta Indywidualnego w Banku BPS, która odebrała wyróżnienie

eWnioski udostępniane są klientom Banku BPS i wybranych Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS od lutego 2022 roku. Aby założyć rachunek bankowy lub złożyć wniosek o kredyt gotówkowy wystarczy smartfon, dostęp do Internetu i dokument tożsamości. Jest to możliwe dzięki technologii wideoweryfikacji tożsamości, realizowanej z wykorzystaniem selfie.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym instytucjom serdecznie gratulujemy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.