Skip to main content
  • Aktualności
  • EKO flota? Logiczne, że się opłaca w leasingu!

EKO flota? Logiczne, że się opłaca w leasingu!

12-01-2022

BPS Leasing i Faktoring w ramach rocznej współpracy z firmą transportową Sachs Trans International sfinansował ekologiczną flotę 76 pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym LNG.


BPS Leasing i Faktoring współpracuje z klientami, którzy inwestują w nowoczesne technologicznie i spełniające normy ekologiczne i środowiskowe środki trwałe, w tym m.in. samochody ciężarowe.


– Jednym z priorytetów naszej strategii jest finansowanie nowoczesnych aktywów, spełniających wymogi ekologiczne i klimatyczne. Współpraca z Sachs Trans International doskonale wpisuje się w te priorytety. Cieszymy się, że możemy wspierać Klienta, dla którego cele środowiskowe oraz konsekwentne i odpowiedzialne działania proekologiczne mają tak duże znaczenie. Dzięki finansowaniu poprzez leasing nasi Klienci stają się coraz bardziej atrakcyjnymi uczestnikami rynku i wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną – powiedział Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Ciężarówki pojadą na LNG
Sachs Trans International z siedzibą w Radlinie jest rodzinną polską firmą, założoną przez Marka Sachsa, ponad 35 lat temu. Firma konsekwentnie realizuje proekologiczny model biznesowy i świadomie działa w oparciu o politykę transportu niskoemisyjnego. Dlatego też, korzystając z leasingu od BPS Leasing i Faktoring, firma Sachs Trans International zakupiła 76 ekologicznych pojazdów, w tym 26 ciągników siodłowych oraz 50 naczep. Leasingowane pojazdy marki IVECO o mocy 460 KM zasilane są skroplonym gazem ziemnym LNG. Samochody te emitują znacząco mniej spalin CO² i charakteryzują się cichszą pracą. Z uwagi na niższe spalanie są tańsze w eksploatacji. Mogą być użytkowane na drogach objętych restrykcyjnymi przepisami dla pojazdów ciężarowych i są zwalniane w niektórych krajach z opłat autostradowych.

Leasing fundamentem branży transportowej
Leasing dla branży transportowej jest najważniejszym źródłem finansowania majątku ruchomego. To najszybszy i najbardziej adekwatny sposób użytkowania i nabywania środków transportu oraz – poprzez dopasowanie okresów leasingu oraz struktury spłat – najlepsza metoda odnawiania taboru i zapewnienia sobie najnowocześniejszych technologicznie pojazdów. Dzięki korzystaniu z leasingu nasi Klienci szybko, efektywnie i elastycznie reagują na wymogi branżowe oraz na bieżąco dostosowują się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

EKO w Zrzeszeniu BPS
Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS już w dwóch kampaniach reklamowych edukowały klientów, jak wiele korzyści można odnieść stosując ekologiczne rozwiązania. Kredyty ekologiczne zainteresowały wiele osób, które planowały wymianę pieca, instalację fotowoltaiki, wymianę okien, czy docieplenie domów. Przedsiębiorcy również stawiają na ekologię – dostosowując się w ten sposób do wymogów środowiskowych w poszczególnych sektorach i tworząc dodatkowe źródła przewag konkurencyjnych. Klienci firmowi swoje inwestycje mogą finansować zarówno bankowymi kredytami jak i leasingiem oferowanym przez BPS Leasing i Faktoring. Leasing oferowany jest zarówno w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS jaki i bezpośrednio u regionalnych przedstawicieli BPS Leasing i Faktoring, z którymi można skontaktować się za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.