Skip to main content
  • Aktualności
  • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS zachęcają do ekologicznych zmian w polskich domach

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS zachęcają do ekologicznych zmian w polskich domach

29-06-2021

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS kontynuują rozpoczętą w ubiegłym roku kampanię „EKO?Logiczne, że się opłaca!” promującą kredyty gotówkowe na cele ekologiczne.

- Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS tradycyjnie działają blisko lokalnych społeczności, dlatego angażują się również w sprawy związane ze środowiskiem naturalnym - mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. - Podejście ekologiczne jest nie tylko rozsądne, ale i opłacalne. Nasi klienci to ludzie pragmatyczni, dlatego pomagamy im w podejmowaniu decyzji finansowych, które pozwalają na realne oszczędności w codziennym życiu.

Kredyty gotówkowe na cele ekologiczne i nie tylko dostępne są w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Oddziałach Banku BPS. Przeznaczyć je można zarówno na większe inwestycje, takie jak termomodernizacja mieszkania lub domu, czy montaż instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, wiatraki, biomasa), ale również drobniejsze, jednorazowe zakupy, np. urządzeń AGD z klasą energooszczędności A+++, rowerów, hulajnóg. Na stronie internetowej www.mojbank.pl klienci Banków Spółdzielczych znajdą wiele użytecznych informacji na temat ekologicznych projektów, które pomagają oszczędzać energię, poprawiają jakość życia, a przy tym są czyste i wygodne.

- Jako Grupa BPS angażujemy się także w rządowe programy dotacyjne, których zadaniem jest ułatwienie przeprowadzania ekologicznych zmian w polskich domach - dodaje Krzysztof Kokot. - Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS kredytu w ramach programu Czyste Powietrze, czyli tzw. ścieżki bankowej.

Czyste Powietrze to największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Klienci Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS będą mogli jednocześnie złożyć wniosek kredytowy i wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Start ścieżki bankowej przewidziany jest latem tego roku. Jednak już teraz zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do swoich banków lub na stronie internetowej www.mojbank.pl/czyste-powietrze-zapis. Warto się pospieszyć, gdyż pula kredytów z dotacjami jest ograniczona.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.