Skip to main content
  • Aktualności
  • Bank BPS wyróżniony za zaangażowanie w gwarancje de minimis

Bank BPS wyróżniony za zaangażowanie w gwarancje de minimis

22-03-2023

Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował 10 lat funkcjonowania programu gwarancji de minimis dla przedsiębiorstw. Podczas uroczystej gali BGK wyróżnił banki szczególnie zaangażowane w promowanie tego instrumentu. Bank BPS został wyróżniony statuetką PARTNERA PROGRAMU. Statuetkę odebrał Wiceprezes Krzysztof Kokot.


Gwarancje de minimis cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, korzystają z nich mikro, małe i średnie firmy, ze wszystkich branż.

Z danych BGK wynika, że przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym, w czasie pandemii COVID-19, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.