Skip to main content
  • Aktualności
  • Bank BPS dwukrotnie na 1. miejscu w rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl

Bank BPS dwukrotnie na 1. miejscu w rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl

15-09-2021

Bankier.pl opublikował wrześniowy ranking kredytów hipotecznych. Bank BPS znalazł się na pierwszym miejscu w dwóch kategoriach “Najtańsze kredyty z 10-procentowym wkładem własnym” i “Najlepsze kredyty z 20-procentowym wkładem własnym”.

Bardzo nas to cieszy, że po raz kolejny zajmujemy czołowe miejsca w tym rankingu!

Szczegółowe zestawienie banków w rankingu znajdziecie TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytu TUTAJ

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.