Skip to main content
 • Kredyt Czyste Powietrze

  Kredyt Czyste Powietrze

  Wymień stary piec i skorzystaj z dotacji!

  Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.


  Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

  Dlaczego warto?

  Szeroki zakres finansowania

  Kwota kredytu nawet do 80 tys. zł

  Oprocentowanie stałe 10,99%

  Prowizja 0%

  Dotacja w programie „Czyste Powietrze”: do 66 tys. zł lub do 99 tys. zł (w zależności od poziomu dofinansowania)

  Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego*

  *Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

  Przydatne informacje

  Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze?

  Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • audyt energetyczny
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz i instalacja)
  • kocioł olejowy kondensacyjny
  • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
  • kocioł na pellet drzewny
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
  • mentylacja mechaniczna z odzyskiem
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarka okienna
  • stolarka drzwiowa
  • bramy garażowe
  Kto może skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji?

  Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
  Na jakiej wysokości dotację mogę liczyć?

  W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

  Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

  Możesz otrzymać dotację:

  • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 135 tys. zł
  • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
   • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
   • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” dla poszczególnych województw

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz poszczególnych WFOŚiGW

  Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania Wniosku o dotację:

  Instrukcja wypełniania Wniosku o dotację

  Wniosek o płatność dotacji

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi  11,55 %, dla następujących założeń całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 PLN, oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania, okres kredytowania 36 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 23 568,47 PLN, oprocentowanie nominalne stałe 10,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu  3 568,47 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 3 568,47 PLN), 36 miesięcznych rat równych w wysokości po 654,68 PLN.  

  Kalkulacja została dokonana na dzień 15 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.