• Benefity

  Prywatna opieka medyczna

  Pracowniczy Program Emerytalny

  Ubezpieczenia grupowe

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Pakiety sportowe

  Możliwość pracy zdalnej

  Program wdrożeniowy i pakiet szkoleń

  Dostęp do webinariów i e-learningów

  Wydarzenia dla pracowników

  Work – life balance

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.