• Gwarancje FG POIR – BIZNESMAX

  Gwarancje FG POIR – BIZNESMAX

  Dla przedsiębiorców innowacyjnych

  Planujesz rozwój firmy? Myślisz o inwestycji, która przyniesie korzyści ekologiczne? Planujesz rozpocząć produkcję na bazie wyników prac B+R? A może zamierzasz sfinansować wdrożenie nowych technologii?

  Zrób to z kredytem zabezpieczonym gwarancją FG POIR – BIZNESMAX. Dzięki temu kredyt zostanie udzielony na lepszych warunkach. Możesz także uzyskać dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

  Dlaczego warto?

  Wysokość gwarancji do 80 proc. kwoty kapitału kredytu

  Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EURO

  Brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji

  Okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną

  Możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym

  Możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

  Przydatne informacje

  Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji FG PIOR – BIZNESMAX?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską.

  Czy gwarancja FG POIR – BIZNESMAX kwalifikuje się jako pomoc publiczna dla firmy?

  Tak, gwarancja FG POIR – BIZNESMAX to forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna.

  Jakie kredyty mogą zostać objęte gwarancją FG POIR – BIZNESMAX?

  Istnieje możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

  Celem kredytu powinno być sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

  Gwarancja ułatwia dostęp do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe).

  Jakie jest wymagane zabezpieczenie gwarancji?

  Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

  Jakie są koszty udzielenia gwarancji?

  Brak opłaty na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji.

  Dowiedz się więcej na temat gwarancji FG POIR – BIZNESMAX.

  Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w oddziale Banku BPS.

  Cookies

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS?

  „Muszę mieć zawsze po drugiej stronie osobę, a nie instytucję. Od 10 lat współpracujemy z Bankiem BPS szeroko i z sukcesem. Korzystamy z kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunkach bieżących i operacyjnie z codziennej bankowości” – mówi Maciej Szpot, założyciel i prezes Grupy BFC, jeden z klientów naszego banku.

  Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i Grupy BFC, właściciela BoniFaCio Spa & Sport Resort!

  „Z Bankiem BPS pracujemy od 2011 r. Korzystamy z rachunków powierniczych, kredytu inwestycyjnego, wspieramy się kredytem rewolwingowym i codziennym kredytem obrotowym. Cenię współpracę z Bankiem BPS ze względu na cechy pracowników: pracowitość i profesjonalizm.” – mówi Edward Leńczuk, Prezes PHU Orion, firmy deweloperskiej z Lublina, jeden z klientów naszego banku.

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS? Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i lubelskiej firmy Orion!

  „Z Bankiem BPS pracujemy od samego początku. To w oparciu o kredyt z banku rozwinęliśmy sieć stacji benzynowych Pieprzyk. Korzystamy ze wszystkich usług bankowych i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak bank wspiera nas w codziennym biznesie i nowych inicjatywach” – mówi Antoni Pieprzyk, założyciel Grupy Pieprzyk, jeden z klientów naszego banku.

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS? Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i Grupy Pieprzyk!

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.