Skip to main content

Informacja o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 listopada 2023 roku

02-11-2023

Sprostowanie do pisma BPS/P/0526/23 z 30 października br.

W piśmie o organizacji NWZ, które wysłaliśmy do Państwa 31 października br., w informacji o rekomendacji podjęcia przez Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych na początku roku uchwał o wyborze na dany rok pełnomocników do udziału w Walnych Zgromadzeniach, błędnie wskazaliśmy SSOZ. Zgodnie z przepisami prawa, zasada wyboru pełnomocników przez Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych dotyczy Walnych Zgromadzeń Banku BPS jako banku zrzeszającego. Za pomyłkę przepraszamy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.