• O nas
 • O nas

  Jesteśmy Twoim Bankiem i partnerem Banków Spółdzielczych

  Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna ma wyjątkowy profil działalności – łączy funkcje banku zrzeszającego Banki Spółdzielcze oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla Banków Spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. Dodatkowo poprzez sieć liczącą 14 oddziałów oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

  Bank BPS działa na polskim rynku od 1992 r. – początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W 2002 r. zostało do niego przyłączonych pięć banków regionalnych, a nazwa zmieniona na Bank Polskiej Spółdzielczości. Centralę Banku przeniesiono do Warszawy.

  Obecnie główne siedziby Centrali Banku znajdują się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 oraz we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 27.

  Bank BPS zrzesza ponad 300 Banków Spółdzielczych i tworzy największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Współpracuje także z kilkunastoma Bankami Spółdzielczymi działającymi samodzielnie.

  Bank BPS skupia wokół siebie spółki produktowe oferujące specjalistyczne produkty i usługi okołobankowe dla klientów Grupy BPS:

  Bank BPS jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów. 

  Bank BPS jest także członkiem Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

  Poznaj historię Banków Spółdzielczych i Banku BPS.

   

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.