• Dla Akcjonariuszy
 • Dla Akcjonariuszy

  Bieżące informacje
  14-09-2021

  Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

  W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.

  10-03-2021

  Rejestr akcjonariuszy

  Zgodnie z  Kodeksem spółek handlowych, od dnia 1 marca 2021 r. akcje Banku BPS nie posiadają formy dokumentu (obowiązek dematerializacji), a miejscem ich ewidencjonowania jest Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., czyli podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy zastąpił funkcjonującą dotychczas Księgę Akcyjną prowadzoną przez Bank.

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.