• RODO

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank BPS zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, Bank BPS jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje: 

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Marcin Zadrożny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o możliwych celach przetwarzania i przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.

Pobierz:

 

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.