• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5955 4.4927 4.7014 4.4608 4.7339
USA 1 USD 4.3069 4.1923 4.3875 4.1626 4.4178
Szwajcaria 1 CHF 4.4727 4.3454 4.5985 4.3100 4.6347
Australia 1 AUD 3.0495 2.9535 3.1258 2.9294 3.1504
Czechy 1 CZK 0.1866 0.1812 0.1918 0.1797 0.1933
Dania 1 DKK 0.6176 0.6005 0.6355 0.5956 0.6405
Kanada 1 CAD 3.3538 3.2527 3.4425 3.2262 3.4695
Norwegia 1 NOK 0.4487 0.4357 0.4610 0.4321 0.4647
Szwecja 1 SEK 0.4373 0.4218 0.4464 0.4184 0.4499
Węgry 100 HUF 1.1936 1.1445 1.2112 1.1352 1.2207
Wielka Brytania 1 GBP 5.3938 5.2443 5.5503 5.2176 5.5776
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2087 4.4927 4.7014
  USA 1 USD 0.1952 4.1923 4.3875
  Szwajcaria 1 CHF 0.2531 4.3454 4.5985
  Australia 1 AUD 0.1723 2.9535 3.1258
  Czechy 1 CZK 0.0106 0.1812 0.1918
  Dania 1 DKK 0.035 0.6005 0.6355
  Kanada 1 CAD 0.1898 3.2527 3.4425
  Norwegia 1 NOK 0.0253 0.4357 0.4610
  Szwecja 1 SEK 0.0246 0.4218 0.4464
  Węgry 100 HUF 0.0667 1.1445 1.2112
  Wielka Brytania 1 GBP 0.306 5.2443 5.5503
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2731 4.4608 4.7339
  USA 1 USD 0.2552 4.1626 4.4178
  Szwajcaria 1 CHF 0.3247 4.3100 4.6347
  Australia 1 AUD 0.221 2.9294 3.1504
  Czechy 1 CZK 0.0136 0.1797 0.1933
  Dania 1 DKK 0.0449 0.5956 0.6405
  Kanada 1 CAD 0.2433 3.2262 3.4695
  Norwegia 1 NOK 0.0326 0.4321 0.4647
  Szwecja 1 SEK 0.0315 0.4184 0.4499
  Węgry 100 HUF 0.0855 1.1352 1.2207
  Wielka Brytania 1 GBP 0.36 5.2176 5.5776
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.