• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5270 4.4296 4.6365 4.3982 4.6685
USA 1 USD 3.9463 3.8712 4.0524 3.8437 4.0804
Szwajcaria 1 CHF 4.3244 4.2244 4.4716 4.1900 4.5067
Australia 1 AUD 2.8848 2.7898 2.9533 2.7670 2.9765
Czechy 1 CZK 0.1859 0.1797 0.1902 0.1783 0.1917
Dania 1 DKK 0.6084 0.5919 0.6265 0.5871 0.6315
Kanada 1 CAD 3.1614 3.0753 3.2555 3.0502 3.2811
Norwegia 1 NOK 0.4565 0.4418 0.4677 0.4382 0.4713
Szwecja 1 SEK 0.4422 0.4289 0.4540 0.4254 0.4576
Węgry 100 HUF 1.2747 1.2344 1.3066 1.2243 1.3168
Wielka Brytania 1 GBP 5.4209 5.2728 5.5818 5.2459 5.6092
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2069 4.4296 4.6365
  USA 1 USD 0.1812 3.8712 4.0524
  Szwajcaria 1 CHF 0.2472 4.2244 4.4716
  Australia 1 AUD 0.1635 2.7898 2.9533
  Czechy 1 CZK 0.0105 0.1797 0.1902
  Dania 1 DKK 0.0346 0.5919 0.6265
  Kanada 1 CAD 0.1802 3.0753 3.2555
  Norwegia 1 NOK 0.0259 0.4418 0.4677
  Szwecja 1 SEK 0.0251 0.4289 0.4540
  Węgry 100 HUF 0.0722 1.2344 1.3066
  Wielka Brytania 1 GBP 0.309 5.2728 5.5818
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2703 4.3982 4.6685
  USA 1 USD 0.2367 3.8437 4.0804
  Szwajcaria 1 CHF 0.3167 4.1900 4.5067
  Australia 1 AUD 0.2095 2.7670 2.9765
  Czechy 1 CZK 0.0134 0.1783 0.1917
  Dania 1 DKK 0.0444 0.5871 0.6315
  Kanada 1 CAD 0.2309 3.0502 3.2811
  Norwegia 1 NOK 0.0331 0.4382 0.4713
  Szwecja 1 SEK 0.0322 0.4254 0.4576
  Węgry 100 HUF 0.0925 1.2243 1.3168
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3633 5.2459 5.6092
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.