• Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych to zbiór zasad określających:

  • organizację Banku
  • relacje wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno z udziałowcami jak i Klientami
  • funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
  • standardy współdziałania organów statutowych Banku.

Zasady zostały wprowadzone w Banku BPS Uchwałą Walnego Zgromadzenia i obowiązują od 1 stycznia 2015 r., możesz zapoznać się z nimi TUTAJ.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku. Z wynikami przeglądu za rok 2020 możesz zapoznać się TUTAJ

Ponadto Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i poddaje je pod akceptację Rady Nadzorczej. Odstępstwa, wraz z uzasadnieniami, publikowane są poniżej.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.