Skip to main content

Zawarcie z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

21-11-2023

16 listopada br. zawarliśmy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS.

Zgoda korporacyjna na zawarcie umowy

Umowa z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. została zawarta w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Banku z 22 czerwca br.

Kolejne kroki związane z Umową

Do końca grudnia br., tj. do daty obowiązywania umowy z Domem Maklerskim BPS S.A., uruchomimy nowy Rejestr akcjonariuszy. Obecnie trwa proces przygotowania danych dotyczących akcji, które wprowadzimy do systemu DM BOŚ S.A. O uruchomieniu rejestru w DM BOŚ S.A. poinformujemy Państwa odrębnym pismem. Wyślemy wówczas również szczegółowe informacje techniczne dotyczące uzyskania zdalnego dostępu do rejestru.

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje dotyczące Rejestru akcjonariuszy, w tym regulamin prowadzenia rejestru, będziemy dodatkowo publikować na stronie internetowej Banku BPS w zakładce „Dla Akcjonariuszy”. Po uruchomieniu nowego rejestru umieścimy tam dokumenty informacyjne oraz wzory formularzy i pism do komunikacji w sprawach dot. akcji.

Informacje o Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

DM BOŚ S.A. posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz obsługi ksiąg akcyjnych i obecnie rejestrów akcjonariuszy. Dowodami uznania Dotyczy: Rejestru akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Temat: Zawarcie z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Sygnatura: BPS/P0560/23 Kontakt: Katarzyna Maciejewska, tel. 22 539 52 02, kom. 721 001 101, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dla jego pracy są nagrody przyznawane przez podmioty rynku kapitałowego, tj. GPW S.A. czy KDPW S.A.

W ramach przygotowania i obsługi rejestrów akcjonariuszy, DM BOŚ S.A. wykorzystuje autorskie rozwiązanie, bazujące na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonej technologii. System informatyczny online, który będzie udostępniony Bankowi BPS S.A. oraz jego akcjonariuszom, obsługiwany jest przez popularne przeglądarki internetowe, dzięki czemu dostęp do systemu nie będzie wiązał się z koniecznością wcześniejszej instalacji jakichkolwiek aplikacji. Zakres informacji gromadzonych i prezentowanych w systemie odpowiada wymogom Ksh, a DM BOŚ S.A. zapewnia o dochowaniu należytej staranności w prowadzeniu rejestru.

 

Pismo BPS/P0560/23Pismo BPS/P0560/2

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.