Skip to main content

Rejestr akcjonariuszy

10-03-2021

Zgodnie z  Kodeksem spółek handlowych, od dnia 1 marca 2021 r. akcje Banku BPS nie posiadają formy dokumentu (obowiązek dematerializacji), a miejscem ich ewidencjonowania jest Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., czyli podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy zastąpił funkcjonującą dotychczas Księgę Akcyjną prowadzoną przez Bank.

Wszelkie zapytania dotyczące spraw związanych z Rejestrem prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Akcjonariusze, którzy do końca lutego 2021 r. nie złożyli dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), mogą nadal zwrócić się z wnioskiem o wpisanie ich do Rejestru akcjonariuszy. Wzory wniosków znajdują się poniżej. Akcjonariusze zobowiązani są ponadto do wypełnienia i dostarczenia do Banku dokumentów, które publikujemy poniżej. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS:

  • kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • kontakt telefoniczny:
    • tel.: 22 53 95 202 lub 721 001 101
    • tel.: 22 53 95 324 lub 665 990 101
    • tel.: 22 53 95 205 lub 667 667 739
Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.