Skip to main content

Przekazanie danych do rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

21-12-2023

W wykonaniu umowy zawartej 16 listopada br. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Banku BPS, przekazaliśmy do DM BOŚ dane dotyczące akcji i akcjonariuszy, które zasilą rejestr. Po zamknięciu rejestru przez DM BPS, w ostatnim dniu roboczym grudnia br., dane z rejestru będą wysłane do DM BOŚ celem sprawdzenia. Po zakończonej weryfikacji, począwszy od pierwszych dni 2024 roku, rozpocznie funkcjonowanie rejestr akcjonariuszy w systemie DM BOŚ.

Regulacje DM BOŚ

Funkcjonowanie rejestru w aplikacji DM BOŚ oraz kwestia dostępu do aplikacji uregulowane są w dokumentach:

Prosimy o zapoznanie się z tymi regulacjami.

Zdalny dostęp do rejestru - kroki do podjęcia przez akcjonariuszy

DM BOŚ gwarantuje wszystkim akcjonariuszom elektroniczny dostęp do aplikacji, w której prowadzony będzie rejestr. Instrukcja aplikacji zawiera szczegółowe informacje na temat kroków koniecznych do podjęcia aby podpisać umowę dostępu i uzyskać dane do logowania.

Akcjonariusz – osoba prawna - wypełnia wniosek rejestracyjny na stronie internetowej: https://online.bossa.pl/bossaapp/rejestracja/cra/prawna, podając dane osoby do kontaktu w sprawie umowy oraz dane reprezentantów i pełnomocników. Po wysłaniu wniosku, DM BOŚ wygeneruje umowę dostępu i przekaże ją na adres mailowy wskazanej osoby. Po zawarciu umowy, reprezentanci i pełnomocnicy akcjonariusza otrzymają informację o aktywowaniu dla nich kont dostępowych do aplikacji wraz z danymi do logowania i linkiem aktywacyjnym.

WAŻNE
Proponujemy podpisywanie umów podpisami elektronicznymi, co znacznie przyspieszy i usprawni proces uzyskania dostępu do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusze osoby prawne, którzy nie mają możliwości złożenia podpisu elektronicznego, mogą:

  1. podpisać umowę w obecności pracownika DM BOŚ w jednej z placówek DM BOŚ (aktualny wykaz placówek: https://bossafund.pl/o-nas/placowki);
  2. wysłać umowę podpisaną przez reprezentantów na adres DM BOŚ: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa (wzór umowy dla osoby prawnej - zał. nr 4).

Akcjonariusz – osoba fizyczna:

niebędący klientem DM BOŚ:
wypełnia wniosek rejestracyjny pod adresem: https://www.bossa.pl/bossaapp/rejestracja wybierając z listy rozwijanej właściwy typ klienta oraz podając wymagane dane;

będący klientem DM BOŚ:
loguje się do Serwisu Transakcyjnego pod adresem https://online.bossa.pl/bossaapp/login i składa wniosek o dostęp do rejestru w sekcji Dyspozycje – Otwarcie rachunku.
Umowa o dostęp jest przekazywana przez DM BOŚ na adres mailowy wskazany we wniosku rejestracyjnym.

WAŻNE
DM BOŚ nie przewiduje możliwości podpisania umowy przez osoby fizyczne podpisem elektronicznym. W związku z tym akcjonariusze mogą:

  1. wydrukować umowę, podpisać ją w obecności notariusza a następnie wysłać podpisaną umowę wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów na adres DM BOŚ: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa (wzór umowy dla osoby fizycznej - zał. nr 5);
  2. podpisać umowę w obecności pracownika DM BOŚ w jednej z placówek DM BOŚ (aktualny wykaz placówek: https://bossafund.pl/o-nas/placowki).

Po zawarciu umowy finalizowany jest proces aktywacji zdalnego dostępu do aplikacji.

Prosimy aby wnioski rejestracyjne wysyłać po uruchomieniu rejestru akcjonariuszy.

Osoby do kontaktu:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą wskazaną w metryczce pisma.

Ze strony DM BOŚ do kontaktu wskazani są:

Pan Dariusz Zych – pod nr tel.: 516 624 536
Pani Anna Zalewska – pod nr tel.: 22 – 504 32 22
pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowe informacje

Zdalny dostęp do aplikacji cyfrowy rejestr akcjonariuszy ułatwi Państwu uzyskanie informacji dot. akcji, w tym umożliwiających potwierdzenie salda akcji. Akcjonariusze, którzy nie podpiszą umowy dostępu i nie będą korzystać z aplikacji cyfrowy rejestr akcjonariuszy będą mogli uzyskać informacje na temat posiadanych akcji Banku BPS S.A. w każdej placówce DM BOŚ.

W kolejnej komunikacji będziemy informować Państwa o uruchomieniu rejestru oraz prześlemy wzory dokumentów obowiązujących w DM BOŚ, m.in.: dyspozycji dokonania zmiany w rejestrze i zgody na komunikację elektroniczną.

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące rejestru akcjonariuszy są publikowane na stronie internetowej Banku BPS w zakładce „Dla Akcjonariuszy”.

 

Załączniki:

 

 

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.