Skip to main content

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku BPS

14-09-2021

W dniu 24 sierpnia 2021 r. kapitał zakładowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. został podwyższony i wynosi 455 625 241,00 zł.

Podwyższenie wynika z emisji 17.600.000  akcji Banku BPS S.A. serii „AG”, która w całości została objęta przez  Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Pismo Zarządu Banku - ZOBACZ

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.