Skip to main content
 • Program edukacyjny TalentowiSKO
 • Program edukacyjny TalentowiSKO

  Wychowujemy przedsiębiorcze i świadome finansowo pokolenie

  TalentowiSKO to realizowany od 2013 r. przez Zrzeszenie BPS program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Program jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności.

  TalentowiSKO logo

  Prowadzone zajęcia i konkursy promują systematyczne oszczędzanie oraz rozwijają talenty dzieci i młodzieży, głównie w zakresie przedsiębiorczości.

  Banki Spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym ludziom, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w późniejszym życiu. Program ma rozwijać zainteresowania i przedstawić kwestie finansowe w jak najbardziej przystępny sposób – aby w przyszłości absolwenci programu TalentowiSKO wiedzieli, jak gospodarować własnymi pieniędzmi i prowadzić domowy budżet.

  Lekcje realizowane w szkołach w ramach TalentowiSKA wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

  Uczniowie, którzy biorą udział w programie TalentowiSKO mogą zaangażować się również w ogólnopolskie konkursy z zakresu oszczędzania, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Konkursy, analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w różnym wieku.

  Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych Grupy BPS. Szkoły po zgłoszeniu chęci udziału w Programie, otrzymują od Banków Spółdzielczych wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia programu.

  Więcej informacji na stronie www.TalentowiSKO.pl

  Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Cookies

  Find us here

  Find us here

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.