Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

PRZELEWY KRAJOWE W PLN
Rodzaj przelewuplacówka Bankusystem bankowości elektronicznejInfolinia Banku
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki 24h4 24h4
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 w godzinach pracy placówki 18:15 18:15
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR1,2 14:30 14:30 14:30
ExpressElixir (natychmiastowy)3 w godzinach pracy placówki 24h4 24h4
SORBNET5 Do godziny 15:00 Do godziny 15:30 Do godziny 15:30
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 24h4
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. Do godziny 18:00
ELIXIR I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
ExpressElixir (natychmiastowy)3 24h4
SORBNET Do godziny 16:00

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ
Rodzaj przelewuData walutyplacówka BankuSystem bankowości elektronicznej
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku D 16:30 24h4
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 D 16:30 16:30
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
polecenie przelewu SEPA, przekazy w walucie EUR D+1 16:30 16:30
pozostałe przekazy D+2 16:30 16:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:30 12:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w Banku BPS D 17:00

Przelew wychodzący zlecony:

  1. w dniu roboczym po godzinie granicznej, ale przed godziną 21.00 obciąży rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym,
  2. po godzinie 21.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąży rachunek Posiadacza rachunku w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

1 Przelewy zlecone po godzinie 18.15 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18.15, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
4 Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 21:00-00:00.
5 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.