• Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów banków – zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy dane mogą trafić do BIK? 

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. BIK nie jest  „czarną listą”, ale bazą informacji o Klientach banków wykorzystywanych do określania ryzyka kredytowego związanego z danym Klientem. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez Klienta wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz na 7 dni, przez cały okres trwania zobowiązania. 

Jakie dane trafiają do BIK? 

Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z  danym Klientem, wskazujące m. in.: stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową.

Jak długo dane są przetwarzane w BIK?

Jeśli Klient terminowo spłaca zobowiązanie, to dane Klienta są przetwarzane w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. 

Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres do 5 lat, poświadczając pozytywną historię kredytową Klienta. 

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta przez okres pięciu lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 

  • Klient nie uregulował zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez bank o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody, a mimo to Klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania. 

Dodatkowo na mocy Ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem modeli i metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów.

Historia ważniejsza  

Sytuacją najkorzystniejszą dla Klienta jest terminowo regulowane zobowiązanie, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

Czy pozytywna historia kredytowa jest do czegoś potrzebna? 

Klient z pozytywną historią kredytową jest dla banków Klientem najcenniejszym. Dzięki niej banki mogą zaproponować Klientom lepsze warunki współpracy. Brak dostępu do historii kredytowej raczej nie ułatwi współpracy z bankiem. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient buduje swoją pozytywną historię kredytową. 

 

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.