Skip to main content
  • Art. 111 Prawa bankowego

Art. 111 Prawa bankowego

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe- ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ

Władze Banku:

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Wykaz osób w danym oddziale, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników tego oddziału.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.