• Aktualności
 • Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów instytucjonalnych

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów instytucjonalnych

28-04-2023

1 czerwca 2023 roku wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla Klientów instytucjonalnych (Taryfa).

Co zostało zmienione w Taryfie

Podwyższamy opłaty:

 1. za prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i pakietów, w których rachunki te są oferowane,
 2. za przelewy w systemie SORBNET,
 3. za użytkowanie karty debetowej,
 4. za sprawdzenie kartą debetową lub kredytową salda w bankomatach,
 5. za rejestrację/zmianę/odwołanie zlecenia stałego w placówce banku,
 6.  za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty,
 7.  za wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta),
 8.  za wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku.

Wprowadzamy:

 1. opłatę za zmianę warunków umowy, w tym ustalenie/odnowienie indywidualnych warunków cenowych,
 2. prowizję od kwoty wpłacanego bilonu w kasie, w tym w formie zamkniętej lub w formie wpłat do wrzutni.
  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
Dlaczego przekazujemy informację o zmianach

O zmianach informujemy stosownie do postanowień par. 119 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. W przypadku niezłożenia wypowiedzenia w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.