Skip to main content
 • Bankowość internetowa e25

  Bankowość internetowa e25

  Cały Bank do Waszej dyspozycji

  System bankowości internetowej e25 to łatwy i szybki dostęp do rachunku bankowego Waszego urzędu, możliwość wykonywania transakcji krajowych oraz zagranicznych, zarządzanie lokatami, korzystanie z paczek przelewów i wiele innych. Upoważniony pracownik może też na bieżąco kontaktować się z Bankiem przez wykorzystanie opcji „Wiadomości” oraz IVR.

  Dlaczego warto?

  Komfort i oszczędność czasu – możliwość złożenia dyspozycji wprost z komputera, bez konieczności udawania się do oddziału Banku

  Dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

  Niższe opłaty za przelewy

  Stały kontakt z Bankiem

  Pewne zabezpieczenia

  Aplikacja mobilna e25 – BPS Mobilnie

  Przydatne informacje

  Co umożliwia system e25?
  • Od razu po zalogowaniu zobaczysz najważniejsze informacje o swoich rachunkach, kartach, kredytach i lokatach
  • Łatwo zmienisz limity na kartach płatniczych i kredytowych
  • Szybko zastrzeżesz zgubioną lub skradzioną kartę
  • Będziesz miał pod kontrolą bieżące zadłużenie na karcie kredytowej, szybko też możesz je spłacić w wymaganym terminie
  • Zapamiętasz odbiorców przelewów, do przyszłego wielokrotnego użycia
  • Utworzysz tzw. „zaufane szablony płatności" i „zaufanych kontrahentów", co umożliwia ominięcie każdorazowej autoryzacji przelewów, funkcja ta skraca czas dokonywania rutynowych płatności
  • Płynnie przełączysz się pomiędzy kontem firmowym a osobistym, bez konieczności ponownych logowań

   

  Jak wygląda pierwsze logowanie do e25?
  • W pole „Użytkownik” wpisz identyfikator Użytkownika. Otrzymałeś go w Banku BPS na potwierdzeniu aktywowania usługi bankowości internetowej. Jeżeli korzystasz z haseł przesyłanych za pomocą SMS, podczas aktywacji w Banku dostępu do e25, otrzymałeś wiadomość zawierającą hasło aktywacyjne, które należy wprowadzić w pole „Hasło”.
  • System e25 przekieruje na kolejny ekran, gdzie automatycznie narzuci zmianę hasła na nowe, własne hasło.
  • W pole „Wprowadź nowe hasło” wpisz swoje własne hasło. W pole „Powtórz nowe hasło” wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu e25, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

   Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość od 8 do 20 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry. Dopuszczalne znaki:
   • hasło musi różnić się od poprzedniego – nie może zawierać 5-cio znakowego odciągu z poprzedniego hasła
    hasło musi składać się z co najmniej 8 i co najwyżej 100 znaków
   • hasło musi zawierać jedną małą literę (bez polskich znaków)
   • hasło musi zawierać jedną wielką literę (bez polskich znaków)
   • hasło musi zawierać jedną cyfrę
   • hasło nie może zawierać loginu
   • hasło nie może zawierać znaków "<>"Następnie naciśnij na ekranie przycisk „Zatwierdź”
  • W kolejnym kroku system zaprezentuje komunikat o braku ustalonego Kodu uwierzytelnienia oraz link, który przekieruje na stronę do ustalenia kodu dodatkowej autoryzacji. Kod uwierzytelnienia to czterocyfrowy kod, ustawiany samodzielnie przez użytkownika. W celu zatwierdzenia Kodu na telefon komórkowy zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym, który należy wprowadzić na ekranie w polu „Wprowadź kod autoryzacyjny” i zatwierdzić przyciskiem „Zatwierdź”.
  • Po ustaleniu Kodu uwierzytelnienia system powróci (ponownie)  do ekranu Przymusowej zmiany hasła logowania. Należy ponownie wypełnić pola „Obecne hasło”, następnie „Nowe hasło” i „Potwierdź nowe hasło” i nacisnąć przycisk „Zmień hasło”. Do zatwierdzenia nowego hasła do logowania również zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym, które należy wprowadzić na ekranie w polu „Wprowadź kod autoryzacyjny”, a w polu „Wprowadź kod uwierzytelnienia” wprowadzić wcześniej ustalony czterocyfrowy kod. Zmianę zatwierdź przyciskiem „Zatwierdź”.
  • Ostatnim elementem pierwszego logowania jest wybór obrazka bezpieczeństwa, który będzie prezentowany podczas logowania do systemu e25.
  • Po zatwierdzeniu wybranego obrazka jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej.
  Czy mogę korzystać z aplikacji mobilnej e25?

  Wszyscy Klienci Banku posiadający smartfon z dostępem do Internetu mogą korzystać z aplikacji mobilnej e25 – BPS Mobilnie.

  Obecnie certyfikujemy wersje systemów w aplikacji Mobilnej Android wersja od 5 do 11 oraz iOS wersja od 9 do 14. Maksymalna ilość urządzeń aktywnych wynosi 5.

  Zaufane płatności

  W celu zwiększenia Twojego komfortu system e25 oferuje funkcję, polegającą na tworzeniu zaufanych szablonów płatności i zaufanych kontrahentów.

  Funkcja pozwala zdefiniować zaufanych odbiorców przelewów (kontrahentów) lub całe definicje przelewów (szablony).

  Podczas definiowania nowego kontrahenta bądź modyfikacji istniejącego (Twoi odbiorcy) można określić, czy realizacja przelewów z wykorzystaniem zapisanych danych będzie wymagała każdorazowo autoryzacji. Aby odbiorca stał się zaufany, należy w trakcie jego wprowadzania lub modyfikacji zaznaczyć pole „Dodaj do zaufanych odbiorców”, a następnie zatwierdzić używając kodu autoryzacyjnego i kodu uwierzytelnienia. Pamiętaj, że przy każdorazowej próbie zmiany danych odbiorcy oznaczonego jako zaufany, system e25 poprosi o ponowne potwierdzenie wprowadzonych zmian kodem jednorazowym.

  Pamiętaj, że bezpieczeństwo tego sposobu realizacji zleceń zależy przede wszystkim od samego Ciebie jako Użytkownika. Dlatego prosimy z rozwagą definiować kontrahentów oraz szablony płatności, które otrzymają status zaufanych.

  Zasady bezpiecznego korzystania z systemu

  System e25 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.
  Ze względów bezpieczeństwa po 5 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie na Infolinię Banku bądź poprzez zgłoszenie się do oddziału Banku.

  Za pomocą wiadomości SMS wysyłane są:

  • hasło aktywacyjne do pierwszego logowania do systemu
  • kody jednorazowe służące do potwierdzania operacji zlecanych za pomocą systemu

  Kod SMS generowany jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być użyty tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów. Za pomocą wiadomości SMS przesyłane jest również hasło aktywacyjne służące do pierwszego logowania. Można też wybrać hasło aktywacyjne wydawane w postaci wydruku w poufnej kopercie.

  Treść przykładowych SMS:

  • e25: Twoje hasło do logowania to: xxxxxxxx. Twój telekod to: xxxxxx. Pamiętaj o bezpiecznym przechowywaniu tych danych! 2019-08-01 09:00
  • ! 2021.03.01 09:25 Przelew na rachunek: 00 1930 1419 0000...0000 0000, do Kowalski Jan, kwota: 1,00 PLN, kod nr 1: xxxxxxxx. Chron kod!

  Zawsze sprawdzaj, czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się z wykonywaną operacją. W szczególności zwróć uwagę na numery rachunków. Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Ciebie i zalecamy, abyś zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

  • Nie wolno ujawniać nikomu haseł
  • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu
  • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę
  • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku BPS, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta
  • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby
  • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić lub podejrzeć. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych
  • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji. Hasło należy regularnie zmieniać
  • Ustalając hasło należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem"
  • Hasło musi mieć długość od 8 do 100 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę
  • W systemie bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności, aby zapewnić komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa
  • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki)
  • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach

  Pamiętaj, że:

  • Podczas logowania wpisuje się identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). System może poprosić także o podanie jednego kodu autoryzacyjnego. Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać kod jednorazowy, jest to spowodowane wymogiem dodatkowej autoryzacji w przypadku zmiany adresu IP. Natomiast gdy pojawi się strona, na której trzeba podać kilka kodów jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa. Jeżeli zaobserwujesz sytuację, która wzbudzi Twoje zaniepokojenie, prosimy o bezpośredni kontakt z Infolinią naszego Banku
  • W Internecie krążą e-maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do Klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach

  Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania do systemu e25 wzbudzi Twój niepokój, zanim zalogujesz się, zadzwoń najpierw do konsultanta Infolinii Banku BPS.

  Także jeżeli już po zalogowaniu do systemu e25 cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie, zanim autoryzujesz jakąkolwiek transakcję, najpierw zadzwoń do konsultanta Infolinii Banku BPS.

  Powiadomienia SMS

  Powiadomienia SMS to usługa, która umożliwia Użytkownikowi systemu e25 otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS dot.:

  Powiadomienia do rachunków

  • zrealizowanie przelewu
  • odrzucenie przelewu
  • dostępne środki poniżej
  • wystąpienie debetu
  • cykliczne powiadomienie o saldzie rachunku
  • zmiana salda na rachunku po obciążeniu
  • zmiana salda na rachunku po uznaniu
  • dostępne środki powyżej

  Powiadomienia do rachunków kartowych

  • informacja o zmianie salda na rachunku karty kredytowej

  Powiadomienia do zleceń stałych

  • zakończenie zlecenia stałego
  • informacja o statusie wykonania zlecenia stałego

  Powiadomienia do kart

  • wykorzystany limit na karcie kredytowej
  • upływ terminu ważności karty
  • brak spłaty minimalnej kwoty spłaty karty kredytowej
  • spłata karty kredytowej

  Powiadomienia do depozytów

  • upływ terminu depozytu
  • potwierdzenie zerwania lokaty

  Powiadomienia do kredytów

  • spłata raty kredytu

  Powiadomienia do wniosków

  • zmiana statusu wniosku

  Powiadomienia o bezpieczeństwie

  • zablokowanie kanałów dostępu na skutek błędnych prób logowania
  • nieudana próba logowania
  • udane logowanie
  • Warunki aktywacji usługi

  Warunkiem skorzystania z usługi Powiadomień SMS jest posiadanie rachunku ROR lub rachunku bieżącego w Banku BPS, dostępu do systemu e25 oraz telefonu komórkowego działającego w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora.
  Usługa Powiadomień SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego.

  Kiedy wysyłane jest powiadomienie?

  Jeden SMS to dokładnie jedno zdarzenie!
  Posiadacz rachunku otrzymuje wiadomość SMS o każdej operacji, która została wykonana na rachunku bankowym.

  Opłata za usługę

  Zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji

  Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją korzystania z usługi Powiadomienia SMS w systemie E25 Banku BPS:

  Wszyscy Klienci naszego Banku posiadający smartfon z dostępem do Internetu mogą korzystać z wersji mobilnej systemu bankowości internetowej e25 – BPS Mobilnie

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.