Rachunek powierniczy

Korzyści

Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego. Zawarcie umowy powierniczej z datą pewną powoduje:

 • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego,
 • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z masy upadłościowej.

Korzystając z rachunku powierniczego zyskujesz:

 • gwarancję bezpieczeństwa środków dla powierzającego,
 • zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym,
 • ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych oraz poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego,
 • możliwość prowadzenia rachunku w różnych walutach – PLN, EUR, USD

Kto może zostać posiadaczem rachunku powierniczego?

Rezydenci:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski.

Nierezydenci:

 • osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające siedzibę za granicą,
 • znajdujące się za granicą oddziały przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez rezydentów,
 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.


Jeśli potrzebujesz kompleksowej ochrony maszyn, urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego w produkcji rolnej, w Banku BPS znajdziesz rozwiązanie, którego szukasz.Sprawdź „Ubezpieczenie Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium”

.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Napisz
do nas!      

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się
z naszym konsultantem

 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

 

801 321 456

( koszt jak za rozmowę lokalną )

+48 86 215 50 00

( z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora )

 

Kontakt możliwy jest również pod faksem

+48 86 215 50 01

Infolinia Banku BPS czynna jest
24 godziny 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się z nami:

kontakt@bankbps.pl

 

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1490
1 USD3.6555
1 CHF3.6366
1 GBP4.7062
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej