• Przetargi
 • ZŁOCKIE - przetarg na sprzedaż hotelu

ZŁOCKIE - przetarg na sprzedaż hotelu

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości - Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi - w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 17:00.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 13.01.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Przedmiot licytacji:

 • Prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który składa się:
  • działka nr 279 o pow. 843 m2,
  • działka nr 405 o pow. 1533 m2,
  • działka nr 280/3 o pow. 883 m2,
  • działka nr 208/4 o pow. 833 m2,
  • działka nr 280/5 o pow. 311 m2,
 • Prawa własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie hotelu – szczegółowo wymienione w opinii rzeczoznawcy Pawła Pomarańskiego z dnia 08.02.2021 r., wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza;
 • Prawa własności wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service „Hotel in W” i Info Service „Kasa in W”, domeny internetowej oraz znaku słowno-graficznego -wskazanych w opinii biegłego Sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 2 639 299,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100 złotych) netto.
W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.

Dane kontaktowe:

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez Kancelaria Syndyka - ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków  (VIII GUp 400/20), tel. 48 12 222 34 98
    
W imieniu Banku pomoc w sprzedaży nieruchomości świadczy: TM Home Sp. z o.o. - Marzena Zawada, tel. 507-415-777, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
Kontakt do Opiekuna sprawy: tel. 665 117 158, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na stronie Syndyka: ZOBACZ

Gmina:

MUSZYNA

Powiat:

NOWOSĄDECKI

Województwo:

MAŁOPOLSKIE
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.