Zarząd

Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu

Zdzisław Kupczyk

Zdzisław Kupczyk wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. W Banku BPS pracuje od momentu jego powstania, czyli od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. Od 27 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, od 24 marca 2014 r. p.o. Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Od 27 stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, od 1980 roku zawsze na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z zakresu „Zarządzania nowoczesnym bankiem”. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w obszarze „Zarządzanie w gospodarce”.

Artur Adamczyk, Wiceprezes Zarządu

Artur Adamczyk

Artur Adamczyk w Banku BPS pracuje od 2007 roku odpowiadając za obszar ryzyka finansowego początkowo jako Naczelnik Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. Z sektorem finansowym związany jest od 1997 roku. Poprzednio sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank S.A. jako Naczelnik Wydziału Planowania i Kontrolingu oraz w PolCard S.A. jako Zastępca Kierownika Zespołu Finansów. Posiada doświadczenie w księgowości uzyskane w trakcie pełnienia funkcji Głównego Księgowego w E-Telbank Sp. z o. o., ugruntowane posiadanym certyfikatem Ministerstwa Finansów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw.

Dariusz Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu

Dariusz Olkiewicz

Dariusz Olkiewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobył kierując procesami wdrożenia rozwiązań informatycznych m.in. w obszarze bankowości internetowej, trade finance, systemów rozliczeniowych. Jako menedżer w firmach doradczych przeprowadzał procesy oceny, audytu i restrukturyzacji pionów informatyki i operacji w bankach komercyjnych. Od 2013 roku związany z firmą Asseco Poland na stanowisku  Menadżera w Pionie Banków Komercyjnych. Karierę menadżerską rozpoczynał w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu jako Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Następnie w latach 2006-2007 związany był z Bankiem BPS pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Informatyki. Przez kolejne lata pracował m.in. w Banku PKO BP, Poczcie Polskiej, globalnych firmach konsultingowych, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Informatyki i Zarządzania.

Piotr Konieczka, Wiceprezes Zarządu

Piotr Konieczka jest związany z Grupą BPS od 2011 roku jako Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju Spółki, sprzedaż i finanse oraz relacje ze strategicznymi klientami. W latach 2003-2010 jako Prezes Zarządu BZ WBK Faktor odpowiadał za zbudowanie od podstaw struktury organizacyjnej i biznesowej spółki oraz tworzenie i wdrażanie strategii jej rozwoju. Wcześniej ponad 11 lat pracował w Domu Maklerskim BZ WBK, w tym także na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w sektorze spółdzielczym, w latach 1991–1992 pracował jako asystent maklera w Wielkopolskim Domu Maklerskim - spółce zależnej od GBW S.A. Był m.in. Wiceprzewodniczącym Polskiego Związku Faktorów (2008-2010) oraz Członkiem Rady Maklerów i Doradców (1993-1994). Jest Członkiem Komitetu Faktoringowego, posiada indywidualne kompetencje faktoringowe. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej