Zarząd

Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu

Zdzisław Kupczyk

Zdzisław Kupczyk wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. W Banku BPS pracuje od momentu jego powstania, czyli od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. Od 27 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, od 24 marca 2014 r. p.o. Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Od 27 stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, od 1980 roku zawsze na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z zakresu „Zarządzania nowoczesnym bankiem”. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w obszarze „Zarządzanie w gospodarce”.

Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu

Piotr Chrzanowski

Piotr Chrzanowski karierę zawodową w sektorze spółdzielczym rozpoczął w 2002 roku w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Oddziale w Ciechanowie. W kolejnych latach pracował w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu na stanowisku Kierownika Zespołu Handlowego. W 2007 roku rozpoczął pracę w Biurze Bankowości Inwestycyjnej Raiffeisen Banku SA. W kolejnych latach obejmował stanowisko Dyrektora  Makroregionu odpowiedzialnego za region centralno-wschodni w szwedzkim SEB TFI SA oraz Dyrektora ds. Sprzedaży w Opera TFI SA. Z Grupą BPS związany jest od 2010 roku, kiedy to przez ponad 2 lata w spółce zależnej BPS TFI S.A. był Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu, a następnie Dyrektorem Departamentu Marketingu i Produktów w Banku BPS. Od 6 czerwca 2013 roku Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Ukończył Wydział Zarządzania i Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

Artur Adamczyk, Wiceprezes Zarządu

Artur Adamczyk

Artur Adamczyk w Banku BPS pracuje od 2007 roku odpowiadając za obszar ryzyka finansowego początkowo jako Naczelnik Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. Z sektorem finansowym związany jest od 1997 roku. Poprzednio sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank S.A. jako Naczelnik Wydziału Planowania i Kontrolingu oraz w PolCard S.A. jako Zastępca Kierownika Zespołu Finansów. Posiada doświadczenie w księgowości uzyskane w trakcie pełnienia funkcji Głównego Księgowego w E-Telbank Sp. z o. o., ugruntowane posiadanym certyfikatem Ministerstwa Finansów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw.

Dariusz Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu

Dariusz Olkiewicz

Dariusz Olkiewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobył kierując procesami wdrożenia rozwiązań informatycznych m.in. w obszarze bankowości internetowej, trade finance, systemów rozliczeniowych. Jako menedżer w firmach doradczych przeprowadzał procesy oceny, audytu i restrukturyzacji pionów informatyki i operacji w bankach komercyjnych. Od 2013 roku związany z firmą Asseco Poland na stanowisku  Menadżera w Pionie Banków Komercyjnych. Karierę menadżerską rozpoczynał w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu jako Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Następnie w latach 2006-2007 związany był z Bankiem BPS pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Informatyki. Przez kolejne lata pracował m.in. w Banku PKO BP, Poczcie Polskiej, globalnych firmach konsultingowych, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Informatyki i Zarządzania.

Kursy walut

Kursy walut2017-11-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0829
1 USD3.4670
1 CHF3.4920
1 GBP4.5853
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej