Centrala

Informacje formalno-prawne:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel. 022 539 51 00, fax: 022 539 52 22
NIP 896-00-01-959
Regon 930603359
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000069229
Kapitał zakładowy i wpłacony 417 246 732 zł

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ
Dyr. Dariusz Kwiatek

dak[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT AUDYTU
Dyr. Mariusz Młodożeniec

da[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ
Dyr. Daria Pawęda

dbi[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI
Dyr. Joanna Ciarczyńska

dba[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT INFORMATYKI
Dyr. Renata Dąbrowska

di[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-PRAWNY I KADR
Dyr. Mirosław Kula


Wydział Kadr i Płac: dpk_kadry[at]bankbps.pl
Wydział Prawny: dpk_prawny[at]bankbps.pl
Wydział Nadzoru Właścicielskiego: dpk_nadzorwlascicielski[at]bankbps.pl
Zespół Komunikacji: zespolkomunikacji[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ANALIZ
Dyr. Anna Sadzińska

dpa[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Główny Księgowy Banku
Dyr. Anna Zawada

drs[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RELACJI ZRZESZENIOWYCH i KORPORACYJNYCH W ORGANIZACJI
Dyr. Magdalena Waniek

drz[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I WINDYKACJI
Dyr. Robert Banach

drw[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ROZLICZEŃ I KART
Dyr. Ewa Zaniewska-Cholewka

dr[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RYZYKA FINANSOWEGO
Dyr. Maja Kraszewska

drf[at]bankbps.pl

BIURO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM
Dyr. Anna Tchurz

bro[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT SKARBU
Dyr. Piotr Epsztein

dsk[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM
Dyr. Arkadiusz Garbarczyk

drk[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI
Dyr. Arkadiusz Zwierzchowski

dzp[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
Dyr. Mirosław Bizoń
dzs[at]bankbps.pl

BIURO ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ
Dyr. Małgorzata Terpiłowska
bzz[at]bankbps.pl

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W ORGANIZACJI
Dyr. Magdalena Jagiełło-Szostak
bnw[at]bankbps.pl

Kursy walut

Kursy walut2017-10-18 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1076
1 USD3.4921
1 CHF3.5446
1 GBP4.5853
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej