Centrala

Informacje formalno-prawne:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel. 022 539 51 00, fax: 022 539 52 22
NIP 896-00-01-959
Regon 930603359
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000069229
Kapitał zakładowy i wpłacony 433 949 810,00 zł

DEPARTAMENT KONTROLI
da[at]bankbps.pl

BIURO ZGODNOŚCI
bz[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT PRAWNY I KADR
Wydział Kadr i Płac: dpk_kadry[at]bankbps.pl
Wydział Prawny: dpk_prawny[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI
dad[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA
db[at]bankbps.pl

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
bnw[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RELACJI ZRZESZENIOWYCH i KORPORACYJNYCH
drz[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RELACJI ZRZESZENIOWYCH i KORPORACYJNYCH Zespół Komunikacji
zespolkomunikacji[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
drs[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ANALIZ
dpa[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RYZYKA KREDYTOWEGO
drk[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT POLITYKI KREDYTOWEJ

DEPARTAMENT RYZYKA FINANSOWEGO
drfo[at]bankbps.pl

BIURO RYZYKA OPERACYJNEGO
bro[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I WINDYKACJI
drw[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT SKARBU
dsk[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT OPERACJI
dak[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI
dzp[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
dzs[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT ROZLICZEŃ I KART
dr[at]bankbps.pl

DEPARTAMENT INFORMATYKI
di[at]bankbps.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej