NR_4_2018

 • Mówiąc o integracji, mam na myśli wspólne działanie w grupie, wspólne korzystanie z części usług, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przyjmowanie podobnych lub wspólnych rozwiązań technologicznych (informatycznych), regulacyjnych czy marketingowych. Taka współpraca pozwoli nam na obniżenie kosztów działania, poprawę efektywności oraz obniżenie ryzyka prowadzonej działalności – mówi Dorota Niewiadomska, Prezes Banku Spółdzielczego w Namysławie.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości w porozumieniu ze Spółdzielczą Grupą Bankową i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych przystąpił do organizacji wystawy przedstawiającej ponad 150-letnią historię bankowości spółdzielczej. Wystawa prezentowana będzie w ramach Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej.
 • KOMPAS to nowa nazwa programu szkoleniowego Banku Polskiej Spółdzielczości, który jest skierowany do przyszłych Prezesów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Program pomaga w budowaniu relacji pomiędzy przedstawicielami Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych.
 • Sytuacja banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. wg stanu na 30 czerwca 2018 r.
 • O sytuacji sektora banków spółdzielczych, jego perspektywach, problemach i nadziejach rozmawiamy z dr. Marcinem Idzikiem z Kantar TNS, ekspertem z zakresu doradztwa strategicznego, badań koniunktury gospodarczej, prognozowania gospodarczego, zarządzania reputacją.
 • Trwa Wyprawa Mastercard: edukacyjno-motywacyjny program dla doradców bankowych w Grupie BPS.
 • Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów. O obszarach współpracy pomiędzy regionalnymi oddziałami ZUS a Bankami Spółdzielczymi mówi Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS.
 • Split Payment – Ministerstwo Finansów podsumowało pierwsze miesiące obowiązywania metody podzielonej płatności.
 • Cykl „Sukces z Bankiem Spółdzielczym” na najblizejludzi.pl – prezentujemy przedsiębiorców współpracujących z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS.
 • Terminale POS dla klientów biznesowych banków spółdzielczych oraz dla jednostek sektora publicznego.
 • Rozmowa z Sebastianem Ziółkowskim, Wiceprezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych rozmawiamy o zmianach na rynku produktów emerytalnych oraz planach rozwoju firmy.
 • Poradnik fotograficzny dla banków.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej