NR 2 2016

  • "W miarę dojrzewania organizacyjnego Systemu Ochrony obaw będzie coraz mniej, a korzyści, jakie daje uczestnictwo, poprawią wzajemne zaufanie. Z czasem do tych rozwiązań przyzwyczaimy się na tyle, że uznamy je za oczywiste. A rozwiązania te oparte są przecież na naczelnych zasadach spółdzielczości: współdziałaniu i solidarności" – mówi Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
  • Podsumowanie działalności Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS w 2015 roku
  • Kredyt obrotowy pod dopłaty bezpośrednie i kredyt dla MŚP z gwarancją finansowaną ze środków funduszu gwarancyjnego POIG w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS
  • Profil Banków Spółdzielczych z Grupy BPS „Najbliżej Ludzi" wyróżnia się na Facebooku
  • Platforma e-Nauka rośnie w siłę
  • Pozaodsetkowe koszty kredytu w ustawie o kredycie konsumenckim

Kursy walut

Kursy walut2017-10-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0937
1 USD3.4773
1 CHF3.5192
1 GBP4.5636
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej