NR 1_2018

  • Początkowo byliśmy przekonani, że przystąpimy do Zrzeszenia Zintegrowanego, ale Zarząd Banku doszedł do wniosku, że Bank będzie bezpieczniejszy jako uczestnik Systemu Ochrony. 24 września 2015 r. zwołaliśmy Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, na którym nasi członkowie i delegaci otrzymali bardzo dokładne informacje dotyczące warunków przystąpienia i obowiązków z tym związanych. Decyzja zapadła jednogłośnie i umowę podpisaliśmy w grudniu 2015 r. Po dwóch latach funkcjonowania Systemu Ochrony mogę z przekonaniem stwierdzić, że była to dobra decyzja – że to najlepsze rozwiązanie na obecne, trudne przecież czasy - mówi Elżbieta Zytek, Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu,
  • O strategii i wyzwaniach, jakie czekają Zrzeszenie BPS - rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem, Prezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.
  • Dwa lata od uruchomienia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS - rozmowa ze Sławomirem Czopurem, Prezesem Zarządu Spółdzielni SOZ BPS.
  • W tym roku mija pięć lat od uruchomienia Programu wizyt o charakterze poznawczo-szkoleniowym dla przyszłych Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS.
  • Oferta Wygodne Konto dla Klientów ZUS w Bankach Spółdzielczych. O tym, czy warto i w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych klientów, rozmawiamy z przedstawicielami Banków Spółdzielczych w Suchedniowie i w Jordanowie.
  • Biznesmax – gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw.
  • Sukcesy Bakcyla - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.
  • Zmiany wynikające z RODO już od 25 maja br.
  • Studiuj na SGGW i zdobądź wiedzę o bankowości spółdzielczej - studia podyplomowe na kierunku zarządzanie bankiem spółdzielczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • Człowiek z pasją - Krzysztof Story, Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej i jego nietypowe hobby,

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej