Bank Wspólnych Sił (BWS)

miniaturka
NR_4_2018 pobierz
 • Mówiąc o integracji, mam na myśli wspólne działanie w grupie, wspólne korzystanie z części usług, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przyjmowanie podobnych lub wspólnych rozwiązań technologicznych (informatycznych), regulacyjnych czy marketingowych. Taka współpraca pozwoli nam na obniżenie kosztów działania, poprawę efektywności oraz obniżenie ryzyka prowadzonej działalności – mówi Dorota Niewiadomska, Prezes Banku Spółdzielczego w Namysławie.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości w porozumieniu ze Spółdzielczą Grupą Bankową i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych przystąpił do organizacji wystawy przedstawiającej ponad 150-letnią historię bankowości spółdzielczej. Wystawa prezentowana będzie w ramach Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej.
 • KOMPAS to nowa nazwa programu szkoleniowego Banku Polskiej Spółdzielczości, który jest skierowany do przyszłych Prezesów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Program pomaga w budowaniu relacji pomiędzy przedstawicielami Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych.
 • Sytuacja banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. wg stanu na 30 czerwca 2018 r.
 • O sytuacji sektora banków spółdzielczych, jego perspektywach, problemach i nadziejach rozmawiamy z dr. Marcinem Idzikiem z Kantar TNS, ekspertem z zakresu doradztwa strategicznego, badań koniunktury gospodarczej, prognozowania gospodarczego, zarządzania reputacją.
 • Trwa Wyprawa Mastercard: edukacyjno-motywacyjny program dla doradców bankowych w Grupie BPS.
 • Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów. O obszarach współpracy pomiędzy regionalnymi oddziałami ZUS a Bankami Spółdzielczymi mówi Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS.
 • Split Payment – Ministerstwo Finansów podsumowało pierwsze miesiące obowiązywania metody podzielonej płatności.
 • Cykl „Sukces z Bankiem Spółdzielczym” na najblizejludzi.pl – prezentujemy przedsiębiorców współpracujących z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS.
 • Terminale POS dla klientów biznesowych banków spółdzielczych oraz dla jednostek sektora publicznego.
 • Rozmowa z Sebastianem Ziółkowskim, Wiceprezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych rozmawiamy o zmianach na rynku produktów emerytalnych oraz planach rozwoju firmy.
 • Poradnik fotograficzny dla banków.
miniaturka
NR_3_2018 pobierz
 • "Małe instytucje finansowe, a do takich należą nawet największe polskie banki spółdzielcze mają, moim zdaniem, szanse przetrwania i rozwoju tylko w zintegrowanej grupie. Taka grupa powinna, nie tylko wzajemnie ponosić ryzyko, ale przede wszystkim ograniczać koszty jednostkowe poszczególnych uczestników. Może to robić tworząc wspólne inicjatywy, np. wspólny system informatyczny i wprowadzając nowe, częściowo ujednolicone produkty bankowe w oparciu o nowe technologie" – mówi Józef Myrczek, Prezes Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w  Katowicach w rozmowie zatytułowanej „Potrzeba zmian”.
 • Podstawowy Rachunek Płatniczy – Konto Przyjazne w Banku BPS i w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS.
 • Nowe gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
 • Najważniejszą sprawą dla banków spółdzielczych jest wypracowanie efektywnego modelu biznesowego – twierdzi dr Błażej Lepczyński z Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym.
 • Święto Spółdzielczości Bankowej w regionach.
 • Finałowa Gala Programu TalentowiSKO.
miniaturka
NR 2_2018 pobierz
 • "Jesteśmy blisko Ciebie” – to idea, której staramy się być wierni. W dzisiejszych czasach tradycyjne role przypisywane bankom, sklepom, a nawet taksówkom ulegają modyfikacji. (…) Wszyscy mamy nadzieję, że bliskie relacje z klientami sprawią, iż w obliczu nadchodzącego usługowo-techniczno-finetechowego tsunami nasi kontrahenci znajdą czas na refleksję związaną z istnieniem tych relacji. Relacje jednak nie załatwią wszystkiego. Bo jeśli ma się pieniądze na promocję, dobry produkt oraz nowoczesny i przemyślany kanał dystrybucji – to relacje nawiązać jest stosunkowo łatwo. Musimy szukać, szybko wprowadzać nowe rozwiązania, iść w tę samą stronę, w którą podąża świat, zachowując jednocześnie to, co w nas najlepsze, m.in. społeczną, ludzką wrażliwość mówi Przemysław Kubaszek, Prezes Zarządu Etno Banku Spółdzielczego.
 • Terminale POS dla klientów biznesowych Banków Spółdzielczych – wystartował ogólnopolski Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. W ramach Programu Akceptanci, którzy przez ostatni rok nie posiadali terminalu POS, mogą skorzystać z promocyjnych warunków i zawrzeć umowę na przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
 • Patriotyzm gospodarczy Banków Spółdzielczych – o wsparciu lokalnej gospodarki oraz korzyściach dla banku i otoczenia rozmawiamy ze Zdzisławem Kupczykiem, Prezesem Zarządu Banku BPS S.A., Katarzyną Misiak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu i Bartoszem Kublikiem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
 • Finał konkursu Duma Regionów i warsztaty kulinarne dla laureatów
 • TalentowiSKO na konferencji „Edukacja Przyszłości
miniaturka
NR 1_2018 pobierz
 • Początkowo byliśmy przekonani, że przystąpimy do Zrzeszenia Zintegrowanego, ale Zarząd Banku doszedł do wniosku, że Bank będzie bezpieczniejszy jako uczestnik Systemu Ochrony. 24 września 2015 r. zwołaliśmy Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, na którym nasi członkowie i delegaci otrzymali bardzo dokładne informacje dotyczące warunków przystąpienia i obowiązków z tym związanych. Decyzja zapadła jednogłośnie i umowę podpisaliśmy w grudniu 2015 r. Po dwóch latach funkcjonowania Systemu Ochrony mogę z przekonaniem stwierdzić, że była to dobra decyzja – że to najlepsze rozwiązanie na obecne, trudne przecież czasy - mówi Elżbieta Zytek, Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu,
 • O strategii i wyzwaniach, jakie czekają Zrzeszenie BPS - rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem, Prezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.
 • Dwa lata od uruchomienia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS - rozmowa ze Sławomirem Czopurem, Prezesem Zarządu Spółdzielni SOZ BPS.
 • W tym roku mija pięć lat od uruchomienia Programu wizyt o charakterze poznawczo-szkoleniowym dla przyszłych Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS.
 • Oferta Wygodne Konto dla Klientów ZUS w Bankach Spółdzielczych. O tym, czy warto i w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych klientów, rozmawiamy z przedstawicielami Banków Spółdzielczych w Suchedniowie i w Jordanowie.
 • Biznesmax – gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Sukcesy Bakcyla - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.
 • Zmiany wynikające z RODO już od 25 maja br.
 • Studiuj na SGGW i zdobądź wiedzę o bankowości spółdzielczej - studia podyplomowe na kierunku zarządzanie bankiem spółdzielczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Człowiek z pasją - Krzysztof Story, Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej i jego nietypowe hobby,
miniaturka
NR 6_2017 pobierz
 • Bank Spółdzielczy w Jaworze odróżniają od konkurencji wartości spółdzielcze: elastyczność, klarowność i uczciwość biznesowa. Do tego dbałość o tradycję przy sukce­sywnym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Atutem Banku Spółdzielczego jest dobra komunikacja z klientem oraz bli­skość i znajomość otoczenia. Wyróżnia nas również to, że po­siadamy wielu udziałowców, którzy są mieszkańcami okolicy. I to jest jedna z tych spraw, na które chcę kłaść większy nacisk: umocnić fundamenty naszej instytucji dla korzyści z członko­stwa – mówi Jowita Martyniak-Lech, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze.
 • O Międzyzakładowym Pracowniczym Programie Emerytalnym rozmawiamy z Piotrem Chrzanowskim, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS S.A. oraz Tomaszem Sędkowskim, Prezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Adaptacyjne szkolenie dla nowych pracowników w Banku Polskiej Spółdzielczości.
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, gdzie trwają prace nad sztucznym sercem dla dzieci. O działalności Fundacji rozmawiamy z dr. Janem Sarną, Dyrektorem Generalnym Fundacji.
 • Dotacje do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych.
 • Czy globalizacja jest problemem dla Banków Spółdzielczych? Gdzie bank może szukać swojej przewagi, by skutecznie działać na rynku? Rozmawiamy z dr Bogną Kietlińską, socjolog z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jak działa Indywidualne Konto Zabez­pieczenia Emerytalnego (IKZE).
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na 30 września br.
miniaturka
NR 5_2017 pobierz
 • Bankowość mobilna gadżet czy obowiązkowe narzędzie dla klientów? - pytamy Prezesa jednego z Banków Spółdzielczych Grupy BPS , które wdrożyły to rozwiązanie.: "Uważamy, że podjęte rozwiązania w zakresie bankowości elektronicznej były decyzją słuszną, nawet jeśli efekty są początkowo mniejsze, niż się spodziewano. Efekt skali jest oczywiście bardzo potrzebny, ale w tym przypadku nie można opierać się tylko na liczbie funkcjonujących rachunków mobilnych, lecz przede wszystkim na efektach towarzyszących. Ważne jest, jak postrzega nas obecny i przyszły klient, który chce mieć pewność, że ma do czynienia z bankiem nowoczesnym i zarazem bezpiecznym. On chce mieć pewność, że nawet jeśli nie teraz, to może w przyszłości skorzysta z nowoczesnych rozwiązań już oferowanych przez bank - mówi Krzysztof Kajko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, który w swojej ofercie posiada bankowość mobilną."
 • Relacja z Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • Wizerunkowa kampania Banków Spółdzielczych z Grupy BPS
 • V edycja Programu TalentowiSKO
 • Podsumowanie udziału Banków Spółdzielczych z Grupy BPS w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanym na uczelniach wyższych w całej Polsce
 • O zmianach wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji pisze Andrzej Guzik, ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji Banku BPS
 • Stan wdrożenia pakietu MiFID II/MiFIR w polskim porządku prawnym a obowiązki komórki ds. zgodności (compliance) w banku - tekst Kamila Majewskiego z Biura Zarządzania Zgodnością Banku BPS
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na koniec czerwca br.
 • Rozmowa z Prezesem Zarządu BPS Doradztwo S.A. Tadeuszem Widuchem nt. oferty sprzedaży energii elektrycznej kierowanej do Banków Spółdzielczych
miniaturka
NR 4_2017 pobierz
 • Najlepsi w TalentowiSKO - Zwycięstwo w konkursie programu TalentowisSKO, to nie tylko pomysły oraz wytężona praca uczniów i nauczycieli, ale także duże zaangażowanie banków spółdzielczych, które patronują programowi w szkołach. Przedstawiciele banków opowiadają o zaangażowaniu w działalność szkół oraz o aktywności samych szkół, która przełożyła się na zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
 • Rosną potrzeby klientów - Sytuacja banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS po pierwszym kwartale br.
 • O digitalizacji banków spółdzielczych w Europie - Relacja Darii Pawędy, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej w Banku BPS, która reprezentowała KZBS na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych
 • Polskie wakacje bankowców - Przedstawiciele banków spółdzielczych opowiadają, co warto zobaczyć w ich najbliższej okolicy, gdzie znaleźć nocleg i co zjeść. Wybór miejsca subiektywny
 • Niepokorny fotograf w podróży - Rozpoczynamy cykl porad o tym, jak fotografować na wakacjach i nie tylko. Autorem porad jest Jacek Bonecki, fotograf i podróżnik
miniaturka
NR 3_2017 pobierz
 • Klient jest dzisiaj bardziej wymagający, oczekuje świadczenia usług na wysokim poziomie. Oczywiście standardem jest dostęp do usług bankowych przez internet i telefon, co daje nieograniczone możliwości  i nie jest zależne od lokalizacji. Właśnie w  tej przestrzeni widać największe zmagania konkurencji. Dlatego aktywność i umiejętności sprzedażowe pracowników, sprawność działania, rozwiązania proceduralne i organizacyjne dostosowane do zmieniających się warunków otoczenia oraz wymagań muszą być stale podwyższane  – mówi Izabela Herman-Mozolewska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach w rozmowie zatytułowanej „Klientów nie zostawimy bez pomocy"
 • Dobiega końca obecna kadencja Rady Zrzeszenia Banku BPS. Pytamy jej Przewodniczącego Edwarda Tybora, co zostało zrealizowane w Zrzeszeniu i co jest jeszcze do zrobienia
 • Konkurs „Bankowość mobilna w obiektywie" rozstrzygnięty, Prezentujemy nagrodzone zdjęcia
 • Ruszył program szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników w placówkach sprzedażowych Banku BPS
miniaturka
NR 2 2017 pobierz
 • Powstanie Banku Polskiej Spółdzielczości było efektem dojrzałości uczestników do właściwego zdiagnozowania sytuacji Banków Spółdzielczych w ich działaniach indywidualnych i grupowych – mówi Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS w rozmowie z okazji 15-lecia działalności Banku zatytułowanej "Efekt dojrzałości"
 • Oddział Banku BPS w Chełmie po raz czwarty zorganizował bal charytatywny. Podczas licytacji padł kolejny rekord zebranych funduszy, które pomogą potrzebującym dzieciom
 • Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzili badania z zakresu relacji banków i lokalnego biznesu. Wnioski z badań pokazują, ze Banki Spółdzielcze przyczyniają się do powstawania nowych przedsiębiorstw na lokalnych rynkach
 • Analiza wyników finansowych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS za 2016 rok
 • Porady Jacka Boneckiego dla uczestników konkursu "Bankowość mobilna w obiektywie"
 • HCE w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS
miniaturka
NR 1_2017 pobierz
 • Banki spółdzielcze są jednym z głównych spoiw lokalnych społeczności i stanowią podstawę finansowania dla rolników oraz mikro i małych przedsiębior­ców. Zatrudniają skromną kadrę pracowniczą i niestety borykają się z wieloma obowiązkami wynikającymi z nadmiaru obciążeń administracyjnych, co znacząco obniża ich możliwości finansowania i oferowania kredytu z konkuren­cyjną marżą. Jeśli wsparcie banków spółdziel­czych jako źródła finansowania polskiej gospodarki jest istotne, to sprawa złagodzenia obowiązków lub stosowania wyłączeń powinna być uznana za kwestię polskiej racji stanu – mówi Maciej Palej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna­–Krynica-Zdrój w rozmowie „To, co małe, powinno być chronione”
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS w programie edukacji finansowej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Rozmawiamy z Wal­demarem Zbytkiem – kreatorem programu, Wiceprezesem Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji i Warszaw­skiego Instytutu Bankowości
 • Kredyt na zakup maszyn formy URSUS w Banku BPS i w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS
 • Grupa BPS wykorzystała limit gwarancji FG POIG
 • Fintech – szansa czy zagrożenie dla współczesnej bankowości?
miniaturka
NR 9_2016 pobierz
 • Rok 2017. Nadzieje czy obawy? - Piotr Lebiedziński i Daniel Piekarek, analitycy Departamentu Planowania i Analiz Banku BPS podsumowują rok w gospodarce oraz prezentują prognozy na następny rok
 • Bank BPS uruchomił rozwiązania, które znacznie poprawiają funkcjonalność kanałów internetowych i mobilnych bankowości elektronicznej. Z rozwiązań korzystają nie tylko klienci Banku, ale także zrzeszonych Banków Spółdzielczych. O wprowadzonych rozwiązaniach rozmawiamy z Dariuszem Olkiewiczem, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS
 • Sytuacja Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS po trzech kwartałach 2016 r.
 • Dobra praca na bank (spółdzielczy) - Banki Spółdzielcze przynoszą zyski, ale również troszczą się o stabilny rozwój w regionach i o swoich pracowników.  Osoby zatrudnione w Bankach Spółdzielczych są jednym z najcenniejszych ich zasobów
 • Ośrodek Narciarski w Kotelnicy to jeden z największych w Polsce kurortów narciarskich. Powstał dzięki uporowi i zaangażowaniu mieszkańców okolicy i Banku BPS
 • Pracownicy Banku BPS dzielą się wiedzą w ramach programu Giełda Wiedzy
 • Wyróżnienia dla Banku BPS w 2016 roku
 • SMS Merry Christmas czyli jak krótka wiadomość opanowała świat
miniaturka
NR 8 2016 pobierz
 • "Konkurujemy w warunkach szybkiego rozwoju technologii informatycznej. Powstają nowe kanały dostarczania usług finansowych. To ma bardzo silny wpływ na zachowanie klientów i jest dużym wyzwaniem dla banku" – mówi Maria Mścichowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie w rozmowie pt. "Musimy być lokalnym centrum kompetencji i zaufania"
 • "Albo jesteśmy potrzebni naszemu państwu do realizacji pewnej polityki społecznej i rozumiemy, że to musi kosztować, albo idziemy w kierunku całkowitej komercji" – pisze Edward Tybor, Prezes Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego
 • Rada dobrych praktyk – rozmowa z Piotrem Chrzanowskim, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS S.A., Wiceprzewodniczącym Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Związku Banków Polskich
 • Nowe profile Banku BPS Mobilnie w mediach społecznościowych
 • Paybynet i Invoobill w bankach spółdzielczych
miniaturka
NR 7 2016 pobierz
 • Banki spółdzielcze mogą wspierać szkoły w zakresie edukacji ekonomicznej. Dzięki Programowi TalentowiSKO, uczącemu dzieci i młodzież aktywności, kreatywności, wiary we własne siły, ma szansę powstać elita polskich menedżerów. Wiele Banków Spółdzielczych z Grupy BPS to wie. Warto być kolejnym
 • Biometria w bankowości spółdzielczej – nowy standard bezpieczeństwa czy zbędny gadżet? Rozmowa z Krzysztofem Łukaszukiem, Wiceprezesem Zarządu Banku w Bielsku Podlaskim i Urszulą Karpińską, Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym w Kielcach.
 • Skargi wnoszone przez klientów banków spółdzielczych do instytucji zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem sporów w sektorze finansowym stanowią ułamek procentu wszystkich wniosków kierowanych przeciwko bankom
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na koniec pierwszego półrocza 2016 roku
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia i rozwój pracowników banków spółdzielczych
miniaturka
NR 5-6 2016 pobierz
 • 22 sierpnia br. rozpocznie się kampania reklamowa promująca Wygodny Kredyt w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS. Pod wspólną nazwą marketingową Banki Spółdzielcze będą mogły proponować swoim Klientom kredyty gotówkowe aktualnie dostępne w ofercie Banku
 • Nowoczesne technologie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych są idealnym narzędziem do zwiększenia przychodów Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS
 • Innowacyjne MŚP nie zapłacą za gwarancje. Bank BPS i Banki Spółdzielcze mogą udzielać kredytów zabezpieczonych gwarancjami de minimis dla przedsiębiorstw innowacyjnych ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Bank BPS świadczy usługi maklerskie jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
 • W Banku Spółdzielczym dużym ułatwieniem jest możliwość kontaktu na miejscu nawet z prezesem banku, który jest przecież osobą decyzyjną, jeśli chodzi o przyznanie kredytu czy finansowanie tej bądź innej działalności. Na pewno nie ma takiej opcji w oddziale banku komercyjnego - mówi Kazimierz Mikołajczak, Prezes PPH Mika, w wywiadzie zatytułowanym „Zdrowy biznes z bankiem"
miniaturka
NR 4 2016 pobierz
 • "W trudnych czasach najlepiej poradzi sobie silna kapitałowo grupa o ugruntowanej pozycji, posiadająca sprawnie działające systemy bezpieczeństwa i odpowiednio wysoki kapitał, który jest buforem pozostającym w jej dyspozycji" - mówi Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS w rozmowie "System dobry na trudne czasy"
 • III edycja Programu TalentowiSKO zakończona
 • Sytuacja Zrzeszenia BPS w początkowym okresie funkcjonowania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • FATCA - zbliża się termin pierwszego raportowania
miniaturka
NR 3 2016 pobierz
 • "Jeśli klient nie chce przyjść do placówki, my przyjedziemy do jego domu, zakładu pracy czy innego miejsca. Dziś doradca musi wykorzystywać jeszcze jedną rzecz, aby pozyskać klienta – są to nogi" – mówi Paweł Kapel, Prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
 • Banki w Polsce w komunikacji z klientami chętnie korzystają z możliwości, jakie daje Facebook. Jak Banki Spółdzielcze prezentują się na Facebooku? Jak prowadzić profil banku? O doświadczeniach z Facebookiem opowiadają przedstawiciele trzech banków spółdzielczych
 • Outsourcing obowiązków ABI - oferta Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej dla Banków Spółdzielczych
miniaturka
NR 2 2016 pobierz
 • "W miarę dojrzewania organizacyjnego Systemu Ochrony obaw będzie coraz mniej, a korzyści, jakie daje uczestnictwo, poprawią wzajemne zaufanie. Z czasem do tych rozwiązań przyzwyczaimy się na tyle, że uznamy je za oczywiste. A rozwiązania te oparte są przecież na naczelnych zasadach spółdzielczości: współdziałaniu i solidarności" – mówi Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Podsumowanie działalności Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS w 2015 roku
 • Kredyt obrotowy pod dopłaty bezpośrednie i kredyt dla MŚP z gwarancją finansowaną ze środków funduszu gwarancyjnego POIG w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS
 • Profil Banków Spółdzielczych z Grupy BPS „Najbliżej Ludzi" wyróżnia się na Facebooku
 • Platforma e-Nauka rośnie w siłę
 • Pozaodsetkowe koszty kredytu w ustawie o kredycie konsumenckim
miniaturka
NR 1 2016 pobierz
 • "Liczę, że System Ochrony oraz dobra współpraca z Bankiem Zrzeszającym umożliwią korzystanie z efektu skali i to jest okazja, którą trzeba wykorzystać" – mówi Kazimierz Grabczuk, Prezes Zarządu PS Banku Spółdzielczego w rozmowie „Argumenty przeważają za Systemem Ochrony"
 • Relacja z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Systemu Zrzeszenia BPS i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPS S.A.
 • Debata o obciążeniach banków spółdzielczych w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
 • Co czeka polską gospodarkę w tym roku – analiza Piotra Lebiedzińskiego i Daniela Piekarka, analityków Departamentu Planowania i Analiz Banku BPS
miniaturka
NR 12 2015 pobierz

W numerze m.in.:

 • "Sukces ma wielu ojców, a w naszym przypadku jest to zespół zaangażowanych pracowników Hexa Banku Spółdzielczego. Czasami mały pomysł przelany w wiarę i zaangażowanie daje zdumiewające efekty. Cieszę się, że udało nam się skompletować zgraną drużynę, która wie, jakie są cele, ale też widzi efekty swojej pracy" – mówi Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego, zdobywca tytułu Super Lidera w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS S.A."
 • Pytamy Liderów Grupy BPS, jak osiągnąć sukces w biznesie w obecnym, dość trudnym dla banków okresie i prezentujemy nowych Prezesów Banków Spółdzielczych w Zrzeszeniu BPS
 • Oferta strony WWW dla Banków Spółdzielczych spójnej z szablonem strony Grupy BPS
miniaturka
NR 11 2015 pobierz

W numerze m.in.:

 • „IPS ma przede wszystkim zapewnić ochronę płynności i wypłacalności każdego uczestnika systemu, a w konsekwencji całego Zrzeszenia. To koncepcja solidarnego, wzajemnego gwarantowania zobowiązań przez uczestników systemu, zakładająca utworzenie funduszu pomocowego i stworzenie mechanizmów monitorowania ryzyka w Zrzeszeniu. Wydaje się, że jest to optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o rozwój i bezpieczeństwo bankowości spółdzielczej” – mówi Leszek Gierszon, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu w rozmowie zatytułowanej „Na rezultaty trzeba będzie poczekać"
 • Kredyt na innowacje technologiczne w ofercie Grupy BPS
 • Nowelizacja prawa bankowego w zakresie BTE
 • Wyniki banków spółdzielczych za III kwartał br.
 • Bankowa Grupa Doradcza - konsorcjum kancelarii prawnych dla banków spółdzielczych
 • Nowa oferta audytu dla banków spółdzielczych

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1490
1 USD3.6555
1 CHF3.6366
1 GBP4.7062
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej