Forum Liderów Banków Spółdzielczych

W dniach 18 - 19 września 2018 r. w Warszawie obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych – największe doroczne spotkanie Banków Spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 Prezesów oraz Członków Zarządów Banków Spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Forum otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Przypomniał, że tegoroczna konferencja jest już 20. spotkaniem liderów Banków Spółdzielczych. W wystąpieniu otwierającym Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego zwróciła uwagę na wysoki stopień zaufania ze strony deponentów do banków z sektora spółdzielczego. Mają one też duży udział na poziomie 56% w kredytowaniu rolników. Dysponują w pełni polskim kapitałem. Jej zdaniem „lokalność” powinna zyskiwać dziś na znaczeniu. Kolejna prezentacja przedstawiona była przez Pawła Rudolfa , Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zdaniem bardzo istotna jest konsolidacja Banków Spółdzielczych poprzez budowę wspólnych systemów i narzędzi informatycznych, by mogły efektywnie konkurować na rynku.
Raporty IPS o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w zrzeszeniach przedstawili dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i dr Adam Skowroński, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Rekomendacje systemów ochrony instytucjonalnej dla Banków Spółdzielczych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym w świetle dotychczasowych doświadczeń przedstawili Wiesław Żółtkowski, Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Michał Ołdakowski, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.  W jakim kierunku powinien zostać zmieniony model biznesowy lokalnych instytucji finansowych, by były one w stanie stawić czoło tak poważnym wyzwaniom? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano podczas debaty eksperckiej zatytułowanej „Strategia biznesowa banków spółdzielczych”. Wzięli w niej udział: Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Karolina Jankowiak, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku, Ewa Poźniak-Kilkowska, Prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego, Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz dr Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. W roli moderatora wystąpił Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP.
„Bankowość spółdzielcza w dobie digitalizacji, open banking i mobilności klientów” – pod takim hasłem przebiegała dyskusja podczas tegorocznego Forum moderowana przez Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. Uczestnikami panelu byli: Dariusz Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku, Piotr Witczak, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu, Piotr Muszyński, Dyrektor ds. infrastruktury Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich oraz Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane jest przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: Bank BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6632
1 CHF3.6626
1 GBP4.6050
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej