BPS Płynnościowy osiągnął najlepszy wynik w swojej grupie

Rok 2017 subfundusz BPS Płynnościowy zakończył znakomitym wynikiem, ze stopą zwrotu na poziomie 4,69% zajął 1 miejsce w  swojej kategorii!

„Najwyższa stopa zwrotu osiągnięta przez BPS Płynnościowy w swojej grupie to oczywiście powód do dumy. Dlatego pozwolę sobie na słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w osiągnięcie tak dobrego rezultatu. Chciałbym również podkreślić, że wynik BPS Płynnościowego w zasadzie od początku powstania przynosi ponadprzeciętne i co ważniejsze powtarzalne stopy zwrotu. W ciągu ostatnich 4 lat, subfundusz 2 - krotnie zdobył nagrodę „Złote Portfele” w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny przyznawaną przez Gazetę „Parkiet”, a  w zeszłym roku po raz kolejny okazał się najlepszy!  Biorąc pod uwagę skalę konkurencji pozwolę sobie na tezę, że to ogromny sukces całego naszego zespołu”. - powiedział Tomasz Sędkowski - Prezes Zarządu BPS TFI S.A.

Wyniki uzyskane w pozostałych funduszach opartych na aktywach dłużnych zanotowały również bardzo dobre rezultaty w 2017 roku.

W kategorii dłużne polskie korporacyjne subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych zajął 4 miejsce z wynikiem 3,96% wśród funduszy otwartych.

Bardzo dobre wyniki osiągnęły także subfundusze BPS Pieniężny oraz BPS Obligacji, notując stopy zwrotu odpowiednio na poziomie 3,84% (przy średniej dla grupy 2,80%) oraz 3,94% (przy średniej dla grupy 3,46%)."

Źródło: Analiz Online S.A.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej