BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: Upgrade EMC DataDomain 4200 do EMC DataDomain 9300.

Miejsce realizacji zamówienia (siedziba):
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: za pośrednictwem poczty
elektronicznej przesyłając zapytanie na adres e-mail: przetarg@bankbps.pl.

Wadium: nie jest wymagane.

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetarg@bankbps.pl do dnia 19.07.2018 r. do godziny 12:00. Tytuł maila powinien zawierać „PRZETARG –
upgrade EMC DataDomain 4200 do EMC DataDomain 9300”.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej