Akademia Banku BPS

Akademia Banku BPS

Akademia Banku BPS to cykl wykładów poświęconych bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkania ze studentami w formie wykładów otwartych organizowane są wspólnie z prof. dr. hab. Sławomirem Juszczykiem, Kierownikiem Zakładu Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Akademia Banku BPS ma na celu pokazanie bankowości w praktyce oraz zaproszenie studentów do udziału w programie praktyk w Banku BPS. Wykłady prowadzą przedstawiciele Banku BPS.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z wykładów:

  • Smartfonizacja społeczeństwa, 1 czerwca 2017 r.


    Wykład poprowadzili: Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej Banku BPS, Jacek Bonecki, fotograf, operator i producent filmowy, podróżnik dokumentujący m.in. Rajd Dakar, autor książki „Jak fotografować smartfonem", Hubert Naumczyk, specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z Departamentu Administracji i Bezpieczeństwa Banku BPS.

  • Smartfonizacja społeczeństwa, 16 maja 2017 r.

  • Smartfonizacja społeczeństwa, 16 maja 2017 r.

Wykład poprowadzili: Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej Banku BPS, Jacek Bonecki, fotograf, operator i producent filmowy, podróżnik dokumentujący m.in. Rajd Dakar, autor książki „Jak fotografować smartfonem", Hubert Naumczyk, specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z Departamentu Administracji i Bezpieczeństwa Banku BPS.


  • Bankowość mobilna jako narzędzie dla sektora rolniczego, 16 marca 2017 r.

Wykład poprowadziła Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej w ramach Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2017 w Modliszewicach.


  • Informatyka bankowa - organizacja i procesy, 16 grudnia 2016 r.

Wykład poprowadził Dariusz Olkiewicz, Wiceprezes Banku BPS. Poświęcony był zagadnieniom ze styku informatyki i bankowości. W szczególności omawiał procesy informatyczne, obieg informacji oraz zarys konstrukcji informatycznego systemu bankowego oraz realizowanych przezeń zadań. Przedstawione zostały także wybrane kwestie techniczne oraz organizacyjne
związane z funkcjonowaniem struktur IT w banku.


  • Aplikacje mobilne jako narzędzie współczesnej bankowości, 7 grudnia 2016 r.

Wykład poprowadziła Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej.


  • Bankowość spółdzielcza w Polsce - wyróżniki, misja, wartości, 23 listopada 2016 r.

Wykład poprowadził Zdzisław Kupczyk, Prezes Banku BPS. Nakreślił historię polskiej bankowości spółdzielczej, jej podstawowe dane finansowe oraz charakteryzujące ją wyjątkowe wartości. Banki spółdzielcze to istotny element polskiego systemu bankowego. W Polsce działa ponad 550 tych instytucji. Obsługują przede wszystkim klientów indywidualnych, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rolników oraz samorządy lokalne. Swoją działalność skupiają głównie w małych miejscowościach i na wsiach, choć coraz częściej są obecne także w większych miastach. Wyróżnia je silne zaangażowanie na rzecz wspierania lokalnych środowisk. Banki spółdzielcze mają wysoki współczynnik wypłacalności, który kształtuje się na poziomie powyżej 17% tj. wyższym niż wymagany przez Komisję Nadzoru Finansowego.


  • Bankowość elektroniczna i biometryczna - stan i perspektywy, 25 października 2016 r.

Wykład poprowadziła Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej oraz dwóch specjalistów z tego departamentu: Patryk Tofil-Kaszewiak oraz Grzegorz Paciorkowski. Podczas wykładu przedstawiono krótką historię, stan obecny, perspektywy rozwoju funkcjonalności i kwestie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i biometrycznej. Omówiono także opcje płatności mobilnych typu BLIK, HCE, Android Pay i Apple Pay. Na zakończenie rozmawiano o zastosowaniu mediów społecznościowych w bankowości.


Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń dotyczących praktyk pod linkiem: www.bankbps.pl/kariera.

Kursy walut

Kursy walut2017-10-18 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1076
1 USD3.4921
1 CHF3.5446
1 GBP4.5853
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej