Użytkownik karty

Użytkownik karty - osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na karcie i została upoważniona przez Posiadacza rachunku/Kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji kartą.

W przypadku gdy Użytkownik Karty jest jednocześnie Właścicielem rachunku należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

Klient indywidualny

Jednoosobowa działalność gospodarcza/ Rolnik

Firmy

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej