Kredyt Wspólny Remont z premią BGK

Korzyści

Kredyt Wspólny Remont z premią BGK to kredyt inwestycyjny stworzony dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych, przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięć:

 • termomodernizacyjnych w budynkach, lokalnych sieciach ciepłowniczych, lokalnych źródłach ciepła lub zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne
 • remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku

Udzielany jest zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Wybierając Kredyt Wspólny Remont z premią BGK zyskujesz:

 • możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej, w wysokości do 20% wykorzystanej kwoty kredytu
 • źródło spłaty części kredytu w postaci premii BGK
 • opracowanie audytu energetycznego lub remontowego, który jest podstawą do uzyskania premii BGK - audyt daje pełną wiedzę na temat zakresu prac remontowych, wskazuje możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, określa technologię realizacji robót remontowych
 • po przeprowadzeniu inwestycji:
  • niższe koszty eksploatacji budynku
  • samofinansowanie się spłaty kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej
  • większą wartość rynkową nieruchomości
  • większy komfort zamieszkania
  • poprawę estetyki miejsca zamieszkania

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Napisz
do nas!      

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się
z naszym konsultantem

 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

 

801 321 456

( koszt jak za rozmowę lokalną )

+48 86 215 50 00

( z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora )

 

Kontakt możliwy jest również pod faksem

+48 86 215 50 01

Infolinia Banku BPS czynna jest
24 godziny 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się z nami:

kontakt@bankbps.pl

 

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej