Mapa Serwisu

Level 1 Item O Banku
Level 2 Item Aktualności
Level 2 Item Bank Wspólnych Sił (BWS)
Level 2 Item Władze
Level 3 Item Rada Nadzorcza
Level 3 Item Zarząd
Level 2 Item Centrala
Level 2 Item Deklaracja Zarządu
Level 2 Item Ład Korporacyjny
Level 2 Item Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej
Level 2 Item Raporty
Level 3 Item Raporty roczne
Level 3 Item Raporty Catalyst
Level 4 Item Raporty ESPI
Level 4 Item Raporty EBI
Level 4 Item Raporty okresowe
Level 2 Item Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego
Level 2 Item Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń
Level 1 Item Banki Spółdzielcze z Grupy BPS
Level 2 Item O Grupie
Level 2 Item Aktualności
Level 2 Item Zrzeszone Banki Spółdzielcze
Level 2 Item Rada Zrzeszenia
Level 2 Item System Ochrony Zrzeszenia BPS
Level 2 Item Spółki Zależne
Level 2 Item Historia Bankowości Spółdzielczej
Level 3 Item Polska spółdzielczość bankowa w okresie zaborów
Level 3 Item Odrodzona Polska 1918-1939
Level 3 Item Spółdzielczość bankowa w okresie powojennym
Level 3 Item Spółdzielczość bankowa w okresie transformacji (po roku 1989)
Level 2 Item Wniosek Rodzina 500 plus
Level 2 Item Wniosek w programie "Dobry Start"
Level 1 Item RODO
Level 1 Item Klienci indywidualni
Level 2 Item Konta
Level 3 Item Konta osobiste
Level 4 Item Wygodne Konto dla Klientów ZUS
Level 4 Item Podstawowy Rachunek Płatniczy (Konto Przyjazne)
Level 4 Item iKonto
Level 4 Item wygodneKonto
Level 4 Item VIPKonto
Level 4 Item talentKonto
Level 3 Item Inne rachunki
Level 4 Item Rachunek walutowy
Level 2 Item Kredyty
Level 3 Item Kredyty gotówkowe
Level 4 Item Kredyt Bezpieczna Gotówka
Level 4 Item Kredyt odnawialny
Level 4 Item Kredyt Inwestycja
Level 3 Item Kredyty hipoteczne
Level 4 Item Promocja kredytu mieszkaniowego Mój Dom z kartą kredytową MasterCard w Banku BPS
Level 4 Item Kredyt Mój Dom
Level 4 Item Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
Level 4 Item Kredyt Konsolidacyjny
Level 4 Item Kredyt Mieszkanie dla Młodych
Level 3 Item Kredyty pozostałe
Level 4 Item Kredyt studencki
Level 4 Item Kredyt na budowę domów energooszczędnych
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karty debetowe
Level 4 Item Karta debetowa VISA EURO
Level 4 Item Karta płatnicza Visa Classic Debetowa
Level 4 Item Karta zbliżeniowa Mastercard PayPass
Level 4 Item Karta zbliżeniowa Visa payWave
Level 4 Item Karta debetowa VISA niespersonalizowana
Level 4 Item Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
Level 3 Item Karty kredytowe
Level 4 Item Karta kredytowa Visa Credit
Level 4 Item Karta kredytowa Visa Credit Gold
Level 4 Item Karta kredytowa Mastercard Credit
Level 4 Item Karta kredytowa World Mastercard
Level 3 Item Karty przedpłacone
Level 4 Item Karta przedpłacona MasterCard
Level 2 Item Oszczędności i inwestycje
Level 3 Item Rachunki oszczędnościowe
Level 4 Item Rachunek oszczędnościowy
Level 4 Item POL-IKE
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata 365
Level 4 Item Lokata Progres 10
Level 3 Item Agent Firmy Inwestycyjnej
Level 2 Item Bankowość internetowa
Level 3 Item e25
Level 4 Item Aplikacja mobilna
Level 4 Item Pierwsze logowanie
Level 4 Item Funkcje systemu
Level 4 Item Zaufane płatności
Level 4 Item Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
Level 4 Item Powiadomienia SMS
Level 4 Item Wniosek Rodzina 500 plus
Level 4 Item Wniosek w programie "Dobry Start"
Level 3 Item IVR - System obsługi telefonicznej
Level 3 Item Infolinia
Level 1 Item Kurs walut
Level 1 Item Opłaty i prowizje
Level 1 Item Regulaminy
Level 1 Item Biuro Informacji Kredytowej
Level 1 Item Placówki Banku BPS i bankomaty darmowe dla Klientów Banku i Grupy BPS
Level 1 Item Oprocentowanie
Level 1 Item Galeria Centrala
Level 1 Item BFG
Level 1 Item English
Level 1 Item Informacje z giełdy
Level 1 Item Depozyty 3m
Level 1 Item Aktywa do zbycia
Level 1 Item Informacja makroekonomiczna
Level 1 Item Dyspozycja polecenia wypłaty za granicę
Level 1 Item Infolinia
Level 1 Item Konkurs SKO
Level 1 Item Współpraca z Instytucjami Zewnętrznymi
Level 1 Item Nowa perspektywa finansowa 2014-2020
Level 1 Item Spółki Zależne
Level 1 Item Polityka prywatności
Level 1 Item Stawki referencyjne
Level 1 Item Aktualności
Level 1 Item MiFID
Level 1 Item Informacja dla akcjonariuszy
Level 1 Item Płatności
Level 2 Item Płatności krajowe
Level 2 Item System Express Elixir
Level 2 Item System SORBNET
Level 2 Item Przelewy walutowe i zagraniczne
Level 2 Item Split Payment
Level 1 Item Przekazy pieniężne MoneyGram
Level 1 Item Bankowość internetowa
Level 2 Item e25
Level 3 Item Aplikacja mobilna
Level 3 Item Pierwsze logowanie
Level 3 Item Funkcje systemu
Level 3 Item Zaufane płatności
Level 3 Item Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
Level 3 Item Powiadomienia SMS
Level 2 Item IVR - System obsługi telefonicznej
Level 2 Item Infolinia
Level 1 Item Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Level 1 Item Kariera_old
Level 1 Item Biuro Prasowe
Level 2 Item Komunikaty prasowe
Level 3 Item Archiwum
Level 3 Item Aktualności
Level 2 Item Kontakt dla mediów
Level 1 Item Pozostałe informacje
Level 1 Item Mikrofirmy
Level 2 Item Finansowanie bieżącej działalności
Level 3 Item Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO
Level 3 Item Kredyt rewolwingowy
Level 3 Item Kredyt obrotowy
Level 3 Item Kredytowa Linia Hipoteczna
Level 2 Item Finansowanie inwestycji
Level 3 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 3 Item Kredyt Szybka Inwestycja
Level 3 Item Kredyt pomostowy Unia Biznes
Level 3 Item Kredyt Technologiczny
Level 2 Item Fundusze Unijne
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item Rachunki bieżące
Level 4 Item startKonto
Level 4 Item profitKonto
Level 4 Item premiumKonto
Level 3 Item Rachunki pozostałe
Level 4 Item Rachunek powierniczy
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karty debetowe
Level 4 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 4 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Karty kredytowe
Level 4 Item Visa Business Credit
Level 4 Item Visa Business Gold
Level 4 Item MasterCard Business Credit
Level 4 Item World Mastercard Business
Level 2 Item Platforma wymiany walut
Level 2 Item Lokowanie nadwyżek
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata O/N
Level 4 Item Lokata 365
Level 3 Item Rachunek lokacyjny
Level 2 Item Gwarancje KFG
Level 2 Item Gwarancje COSME
Level 2 Item Gwarancje de minimis
Level 2 Item GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX
Level 2 Item Regionalne Fundusze Poręczeniowe
Level 2 Item GWARANCJE BANKOWE
Level 2 Item Terminal Płatniczy POS
Level 2 Item Polska Bezgotówkowa
Level 1 Item Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Level 2 Item Finansowanie bieżącej działalności
Level 3 Item Kredyt w rachunku bieżącym
Level 3 Item Kredyt rewolwingowy
Level 3 Item Kredyt obrotowy
Level 3 Item Kredytowa Linia Hipoteczna
Level 2 Item Finansowanie inwestycji
Level 3 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 3 Item Kredyt Szybka Inwestycja
Level 3 Item Kredyt pomostowy Unia Biznes
Level 3 Item Kredyt Technologiczny
Level 2 Item Finansowanie Wspólnot Mieszkaniowych
Level 3 Item Kredyt Wspólny Remont
Level 3 Item Kredyt Wspólny Remont z premią BGK
Level 2 Item Fundusze Unijne
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item Rachunki bieżące
Level 4 Item startKonto
Level 4 Item profitKonto
Level 4 Item premiumKonto
Level 3 Item Rachunki pozostałe
Level 4 Item Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
Level 4 Item Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
Level 4 Item Rachunek powierniczy
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karty debetowe
Level 4 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 4 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Karty kredytowe
Level 4 Item Visa Business Credit
Level 4 Item Visa Business Gold
Level 4 Item MasterCard Business Credit
Level 4 Item World Mastercard Business
Level 2 Item Platforma wymiany walut
Level 2 Item Lokowanie nadwyżek
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata O/N
Level 4 Item Lokata 365
Level 3 Item Rachunek lokacyjny
Level 2 Item Finansowanie handlu
Level 3 Item Gwarancje bankowe
Level 3 Item Akredytywa dokumentowa
Level 2 Item Zarządzanie ryzykiem walutowym
Level 2 Item Gwarancje KFG
Level 2 Item Gwarancje COSME
Level 2 Item Gwarancje de minimis
Level 2 Item GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX
Level 2 Item Regionalne Fundusze Poręczeniowe
Level 2 Item Terminal Płatniczy POS
Level 2 Item Polska Bezgotówkowa
Level 1 Item Rolnicy
Level 2 Item Finansowanie bieżącej działalności
Level 3 Item Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO
Level 3 Item Kredyt rewolwingowy
Level 3 Item Kredyt obrotowy
Level 3 Item Kredyt AGRO-SKUP
Level 3 Item Kredytowa Linia Hipoteczna
Level 2 Item Finansowanie inwestycji
Level 3 Item Finansowanie Fabryczne Ursus
Level 3 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 3 Item Kredyt Szybka Inwestycja Agro
Level 3 Item Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
Level 2 Item Kredyty preferencyjne ARiMR
Level 3 Item Z dopłatą do kapitału
Level 4 Item Kredyt CSK
Level 3 Item Z dopłatą do odsetek
Level 4 Item Kredyty inwestycyjne
Level 4 Item Kredyty klęskowe
Level 4 Item Kredyty obrotowe
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item Rachunki bieżące
Level 4 Item startKonto
Level 4 Item profitKonto
Level 4 Item premiumKonto
Level 3 Item Rachunki pozostałe
Level 4 Item Rachunek powierniczy
Level 2 Item Fundusze Unijne
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karty debetowe
Level 4 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 4 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Karty kredytowe
Level 4 Item Visa Business Credit
Level 4 Item Visa Business Gold
Level 4 Item MasterCard Business Credit
Level 4 Item World Mastercard Business
Level 2 Item Platforma wymiany walut
Level 2 Item Lokowanie nadwyżek
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata O/N
Level 4 Item Lokata 365
Level 3 Item Rachunek lokacyjny
Level 2 Item Finansowanie handlu
Level 3 Item Gwarancje bankowe
Level 3 Item Akredytywa dokumentowa
Level 2 Item Zarządzanie ryzykiem
Level 2 Item Gwarancje COSME
Level 1 Item Ubezpieczenia
Level 2 Item Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych
Level 3 Item Ubezpieczenie Concordia Życie Komfort
Level 3 Item Ubezpieczenie Concordia Dom
Level 3 Item Ubezpieczenie Assistance
Level 3 Item Życie Plus Renta
Level 3 Item Życie Plus Klienta Banku
Level 3 Item Generali z myślą o życiu
Level 3 Item Generali z myślą o domu
Level 2 Item Ubezpieczenia dla Mikrofirm
Level 3 Item Biznes Cesja - ubezpieczenie majątku przedsiębiorcy
Level 3 Item Ubezpieczenie od Utraty Zysku Klientów Banku BPS S.A.
Level 3 Item Życie Plus Renta
Level 3 Item Życie Plus Klienta Banku
Level 2 Item Ubezpieczenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Level 3 Item Biznes Cesja - ubezpieczenie majątku przedsiębiorcy
Level 3 Item Ubezpieczenie od Utraty Zysku Klientów Banku BPS S.A.
Level 3 Item Życie Plus Renta
Level 3 Item Życie Plus Klienta Banku
Level 2 Item Ubezpieczenia dla rolników
Level 3 Item Pakiet Ubezpieczeniowy Agro Expert
Level 3 Item Życie Plus Renta
Level 3 Item Życie Plus Klienta Banku
Level 3 Item Concordia Agro
Level 1 Item Finansowanie inwestycji
Level 2 Item Kredyt Szybka Inwestycja
Level 2 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 2 Item Kredyt Szybka Inwestycja Agro
Level 2 Item Kredyt pomostowy Unia Biznes
Level 1 Item Gwarancje i poręczenia
Level 2 Item Regionalne Fundusze Poręczeniowe
Level 2 Item Gwarancje de minimis
Level 2 Item Gwarancje COSME
Level 2 Item GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX
Level 1 Item Promocje i konkursy
Level 2 Item Zakończone promocje i konkursy
Level 1 Item Nowy sposób płatności kartą w Internecie
Level 2 Item Posiadacz rachunku/ Kredytobiorca
Level 3 Item Klient indywidualny
Level 3 Item Jednoosobowa działalność gospodarcza/ Rolnik
Level 3 Item Firmy
Level 2 Item Użytkownik karty
Level 3 Item Klient indywidualny
Level 3 Item Jednoosobowa działalność gospodarcza/ Rolnik
Level 3 Item Firmy
Level 1 Item Planet Plus
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Opłata interchange
Level 1 Item Konkurs fotograficzny „Bankowość mobilna w obiektywie”
Level 1 Item EURO-FATCA

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej