• iKonto dla obywateli i uchodźców z Ukrainy

  iKonto dla obywateli i uchodźców z Ukrainy

  Załóż rachunek osobisty w Banku BPS!

  Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub uchodźcą z Ukrainy możesz skorzystać z oferty rachunku osobistego iKonto w Promocji dostępnej w naszym Banku. Warunkiem skorzystania z Promocji jest otwarcie iKonta w okresie obowiązywania Promocji i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.

  Otwierając rachunek iKonto w ramach Promocji otrzymujesz przez 12 miesięcy bez opłat:

  Prowadzenie rachunku ROR

  Wydanie / Wznowienie karty debetowej VISA*

  Obsługę  karty debetowej  VISA*

  Przelewy wewnętrzne realizowane w placówce Banku

  Przelewy ELIXIR realizowane w placówce Banku

  Przelewy SEPA do banków zagranicznych

  Przelewy środków na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie**

  * Nie dotyczy naklejki zbliżeniowej
  ** pobrana opłata za przelew zostanie zwrócona w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych od dnia jej pobrania.

  Pozostałe opłaty są zgodne z Taryfą opłat i prowizji Banku BPS S.A. dla Klientów indywidualnych, obowiązującą w dniu realizacji transakcji dla posiadaczy iKonta.

  Ponadto w ramach standardowego iKonta otrzymujesz:

  0 zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowego i rachunku walutowego

  0 zł za przelewy krajowe realizowane przez bankowość elektroniczną

  0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Grupy BPS

  Lista placówek naszego Banku dostępna jest tutaj.

   

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.