• Fundusze inwestycyjne

  Fundusze inwestycyjne

  Od 18 września 2023 r. Bank nie zawiera nowych „Umów o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy”.

  BPS FIO

  BPS Konserwatywny

  Ryzyko

    2          

  Kategoria (grupa) Subfunduszu
  Dłużne polskie uniwersalne

  Minimalny rekomendowany okres inwestycji
  1 rok

  Benchmark
  Od 09.03.2020 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

  Częstotliwość wyceny
  Dzienna

  Profil Inwestora
  Poprzednia nazwa – BPS Pieniężny

  Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

  • niskiej skłonności do ryzyka,
  • planujących inwestycje w krótkim horyzoncie czasowym,
  • chcących zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków,
  • nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

  Notowania funduszu
  Zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz

  Tabela opłat:

  Lista placówek Banku BPS

  Linki do stron:

   

  BPS Obligacji

  Ryzyko

      3        

  Kategoria (grupa) Subfunduszu
  Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe

  Minimalny rekomendowany okres inwestycji
  2 lata

  Benchmark
  Od 09.03.2020 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

  Częstotliwość wyceny
  Dzienna

  Profil Inwestora
  Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

  • o umiarkowanej skłonności do ryzyka,
  • planujących inwestycje w średnim horyzoncie czasowym,
  • nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

  Notowania funduszu
  Zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz

  Tabela opłat:

  Lista placówek Banku

  Linki do stron:

   

  BPS FIO Stabilnego Wzostu

  Ryzyko

        4      

  Kategoria (grupa) Subfunduszu
  Mieszane polskie stabilnego wzrostu

  Minimalny rekomendowany okres inwestycji
  3 lata

  Benchmark
  Od 09.03.2020 r. Subfundusz nie posiada benchmarku

  Częstotliwość wyceny
  Dzienna

  Profil Inwestora
  Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

  • o wysokiej skłonności do ryzyka,
  • planujących inwestycje w dłuższym horyzoncie czasowym,
  • akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje,
  • liczących się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie czasu.

  Notowania funduszu
  Zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz

  Tabela opłat:

  Linki do stron:

  BPS FIO Akcji

  Ryzyko

            6  

  Kategoria (grupa) Subfunduszu
  Akcji polskich uniwersalne

  Minimalny rekomendowany okres inwestycji
  5 lat

  Benchmark
  Od 09.03.2020 r. Subfundusz nie posiada benchmarku

  Częstotliwość wyceny
  Dzienna

  Profil Inwestora
  Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

  • o wysokiej skłonności do ryzyka,
  • planujących inwestycje w dłuższym horyzoncie czasowym,
  • oczekujących wysokich zysków,
  • akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

  Notowania funduszu
  Zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz:

  Tabela opłat:

  Lista placówek Banku

  Linki do stron:

  BPS SFIO

  BPS Spokojna Inwestycja

  Ryzyko

    2          

  Kategoria (grupa) Subfunduszu
  Dłużne polskie papiery skarbowe

  Minimalny rekomendowany okres inwestycji
  1 rok

  Benchmark
  Brak

  Częstotliwość wyceny
  Dzienna

  Profil Inwestora (Poprzednie nazwy – BPS Oszczędnościowy, BPS Depozytowy)

  Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

  • o umiarkowanej skłonności do ryzyka,
  • planujących inwestycje w średnim horyzoncie czasowym,
  • nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

  Notowania funduszu
  Zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz

  Tabela opłat:

  Lista placówek Banku

  Linki do stron:

  Inne

  Program Systematycznego Inwestowania - Akumulacja Kapitału

  Program przeznaczony dla osób fizycznych, w tym również dla dzieci (umowę w ich imieniu zawierają rodzice).

  Na czym to polega Program? To proste:

  • wystarczy zadeklarować chęć oszczędzania przez minimum 5 lat;
  • w danym roku wpłacić kwotę nie mniejszą niż 1200,00 zł;
  • wybrać sposób inwestowania Twoich oszczędności.

  Korzyści z Programu „Akumulacja Kapitału”

  • obniżyliśmy o 50% opłatę manipulacyjną;
  • sam decydujesz w co zainwestować (min. 10% w jednym subfunduszu z parasola BPS FIO);
  • bezpłatna i nieograniczona możliwość dokonywania zmian alokacji zainwestowanych środków;
  • odroczony podatek od zysków kapitałowych (tzw. „podatek Belki”) do momentu wypłaty środków;
  • brak opłaty przy wypłacie środków po zakończeniu okresu umownego;
  • uśrednienie ceny zakupu jednostek uczestnictwa (rozłożenie inwestycji w czasie oraz jej systematyczność pozwala zminimalizować ryzyko zakupu jednostek uczestnictwa „na górce”);
  • możesz przystąpić do więcej niż jednego Programu.

  Notowania funduszu: zapraszamy na stronę www.bpstfi.pl

  Kup fundusz

  Tabela opłat:

  Lista placówek Banku

  IKE

  Co to jest IKE?

  IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne pozwala Ci na zagwarantowanie bezpiecznej emerytury bez zmartwień o kondycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odkładasz środki wtedy, kiedy możesz a my je inwestujemy zgodnie z Twoimi preferencjami. Na dodatek Twoje oszczędności zwolnione są z 19% podatku od zysków kapitałowych.

  Na czym to polega? To proste!

  • wystarczy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości minimum 100 zł;
  • każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 50 zł;
   częstotliwość oraz wysokość wpłat (do wysokości limitu) zależą tylko od Ciebie;
  • limit wpłat w 2023 roku wynosi 20 805 zł;
  • Pamiętaj! Możesz posiadać tylko jeden rachunek IKE!
  • wybrać jeden z czterech dostępnych programów inwestycyjnych.

  Jakie są zalety IKE?

  • brak opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa;
  • brak opłaty manipulacyjnej za zmianę alokacji środków gromadzonych w ramach IKE;
  • brak opłat za wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowe, zwrot lub zwrot częściowy w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
  • brak 19% podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki” przy wypłacie. Wystarczy, że wypłacisz swoje oszczędności po 60 roku życia lub ukończysz 55 rok życia i nabędziesz uprawnienia emerytalne oraz dokonasz wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonasz ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia o wniosku o wypłatę;
  • zainwestowane środki są Twoja własnością;
  • środki zgromadzone w ramach IKE są dziedziczone i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn;
  • w każdej chwili możesz wypłacić zainwestowane środki (wypłata pomniejszona jest o podatek od zysków kapitałowych).

  Dostępne programy inwestycyjne:

  Przygotowaliśmy 3 programy inwestycyjne, których strategia inwestycyjna automatycznie zmienia się wraz z Twoim wiekiem, zmniejszając udział akcji w portfelu na korzyść instrumentów bezpieczniejszych. Ponadto dajemy możliwość stworzenia indywidualnego programu inwestycyjnego, gdzie samodzielnie dokonasz podziału swoich wpłat pomiędzy subfundusze z parasola BPS FIO. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany programu lub zmiany alokacji środków bez dodatkowych opłat.

  Spokojny Program Inwestycyjny

  Dynamiczny Program Inwestycyjny

  Ambitny Program Inwestycyjny

  Dokumenty:

  IKZE

  Co to jest IKZE?

  IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tak samo jak Indywidualne Konto Emerytalne pozwala oszczędzać na dodatkową emeryturę. Dodatkowo wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania dzięki czemu zapłacisz niższy podatek dochodowy.

  Na czym to polega? To proste:

  • wystarczy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości minimum 300 zł;
  • każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 50 zł;
   częstotliwość oraz wysokość wpłat (do wysokości limitu) zależą tylko od Ciebie;
  • limit wpłat w 2023 roku wynosi 8 322  zł dla osób fizycznych oraz 12 483 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność;
  • Pamiętaj! Możesz posiadać tylko jeden rachunek IKZE!
  • wybrać jeden z czterech dostępnych programów inwestycyjnych.

  Posiadając IKZE możesz skorzystać z dwóch typów korzyści podatkowych:

  • uzyskania ulgi w podatku dochodowym (wpłaty można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym);
  • uniknięcia podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki”.

  Jakie są zalety IKZE?

  • brak opłaty za otwarcie rejestru (w przypadku zakładania IKZE przez naszą stronę internetową)
  • brak opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa;
  • brak opłaty manipulacyjnej za zmianę alokacji środków gromadzonych w ramach IKE;brak opłat za wypłaty, wypłaty
  • w ratach, wypłaty transferowe, zwrot lub zwrot częściowy w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
  • brak 19% podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki” przy wypłacie.
  • Wystarczy, że wypłacisz swoje oszczędności po ukończeniu 65 roku życia oraz dokonasz wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wypłata zostanie wówczas objęta jedynie zryczałtowaną stawką podatku w wysokości 10%;
  • środki wpłacone w danym roku można odliczyć w roku kolejnym od dochodu w rozliczeniu PIT;
  • zainwestowane środki są Twoja własnością;
  • środki zgromadzone w ramach IKE są dziedziczone i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn;
  • w każdej chwili możesz wypłacić zainwestowane środki (wypłata pomniejszona jest o podatek dochodowy).

  Dostępne programy inwestycyjne:

  Przygotowaliśmy 3 programy inwestycyjne, których strategia inwestycyjna automatycznie zmienia się wraz z Twoim wiekiem, zmniejszając udział akcji w portfelu na korzyść instrumentów bezpieczniejszych. Ponadto dajemy możliwość stworzenia indywidualnego programu inwestycyjnego, gdzie samodzielnie dokonasz podziału swoich wpłat pomiędzy subfundusze z parasola BPS FIO. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany programu lub zmiany alokacji środków bez dodatkowych opłat.

  Spokojny Program Inwestycyjny

  Dynamiczny Program Inwestycyjny

  Ambitny Program Inwestycyjny

   

  Dokumenty

   

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.