Agent Firmy Inwestycyjnej

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2016 r. Bank BPS S.A. świadczy w wybranych Oddziałach usługi maklerskie jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej DM). Bank został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych (dalej AFI) w dniu 5 lipca 2016 r. (rejestr KNF). Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. zawieranie, rozwiązywanie umów oraz zawieranie aneksów do tych umów w zakresie świadczonych przez DM usług maklerskich;
 2. przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć z DM umowę, wypełnionych i podpisanych formularzy i/lub ankiet zawierających informacje służące do oceny indywidualnej sytuacji Klienta i dokonywanie w imieniu DM oceny indywidualnej sytuacji Klienta;
 3. przyjmowanie i obsługa zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym;
 4. przyjmowanie zleceń i dyspozycji związanych z obsługą wybranych funduszy inwestycyjnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferowanych przez DM, tj:
  1. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  2. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  3. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  4. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
 5. przyjmowanie od Klientów innych dyspozycji (w tym wnioski o indywidualne stawki prowizji) lub informacji związanych z usługami świadczonymi przez DM;
 6. udostępnianie Klientom materiałów analitycznych dostarczonych przez DM;
 7. udostępnianie Klientom materiałów reklamowych dotyczących świadczonych usług przez DM oraz informowanie klientów o bieżącej ofercie DM.

Lista oddziałów Banku, w których świadczone są usługi maklerskie:

 • AFI Białystok

tel: 85 663 86 84
e-mail: afi_bialystok@bankbps.pl

 • AFI Bielsko-Biała

tel: 33 819 05 10 w. 21
e-mail: afi_bielskobiala@bankbps.pl

 • AFI Częstochowa

tel: 34 360 61 59 w. 24
e-mail: afi_czestochowa@bankbps.pl

 • AFI Gdynia

tel: 58 627 50 13
e-mail: afi_gdynia@bankbps.pl

 • AFI Kraków

tel: 12 618 17 09
e-mail: afi_krakow@bankbps.pl

 • AFI Lublin

tel: 81 531 95 23
e-mail: afi_lublin@bankbps.pl

 • AFI Łódź

tel: 42 636 19 22
e-mail: afi_lodz@bankbps.pl

 • AFI Olsztyn

tel: 89 511 95 10
e-mail: afi_olsztyn@bankbps.pl

 • AFI Rzeszów

tel: 17 863 33 63
e-mail: afi_rzeszow@bankbps.pl

 • AFI Sosnowiec

tel: 32 368 77 51
e-mail: afi_sosnowiec@bankbps.pl

 • AFI Szczecin

tel: 91 425 39 67
e-mail: afi_szczecin@bankbps.pl

 • AFI Warszawa Dąbrowskiego

tel: 22 551 27 18
e-mail: afi_wawdabrowskiego@bankbps.pl

 • AFI Warszawa Grzybowska

tel: 22 578 14 98
e-mail: afi_wawgrzybowska@bankbps.pl

 • AFI Wrocław

tel: 71 323 13 29
e-mail: afi_wroclaw@bankbps.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1549
1 USD3.6587
1 CHF3.6424
1 GBP4.6940
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej