Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS to usługa, która umożliwia użytkownikowi systemu e25 otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS dot.:

Powiadomienia do rachunków

 • Zrealizowanie przelewu
 • Odrzucenie przelewu
 • Dostępne środki poniżej
 • Wystąpienie debetu
 • Cykliczne powiadomienie o saldzie rachunku
 • Zmiana salda na rachunku po obciążeniu
 • Zmiana salda na rachunku po uznaniu
 • Dostępne środki powyżej

Powiadomienia do rachunków kartowych

 • Informacja o zmianie salda na rachunku karty kredytowej

Powiadomienia do zleceń stałych

 • Zakończenie zlecenia stałego
 • Informacja o statusie wykonania zlecenia stałego

Powiadomienia do kart

 • Wykorzystany limit na karcie kredytowej
 • Upływ terminu ważności karty
 • Brak spłaty minimalnej kwoty spłaty karty kredytowej
 • Spłata karty kredytowej

Powiadomienia do depozytów

 • Upływ terminu depozytu
 • Potwierdzenie zerwania lokaty

Powiadomienia do kredytów

 • Spłata raty kredytu

Powiadomienia do wniosków

 • Zmiana statusu wniosku

Powiadomienia o bezpieczeństwie

 • Zablokowanie kanałów dostępu na skutek błędnych prób logowania
 • Nieudana próba logowania
 • Udane logowanie
 • Warunki aktywacji usługi

Warunkiem skorzystania z usługi Powiadomień SMS jest posiadanie rachunku ROR lub rachunku bieżącego w Banku BPS, dostępu do systemu e25 oraz telefonu komórkowego działającego w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora.

Usługa Powiadomień SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego.

Kiedy wysyłane jest powiadomienie?

Jeden SMS to dokładnie jedno zdarzenie!
Posiadacz rachunku otrzymuje wiadomość SMS o każdej operacji, która została wykonana na rachunku bankowym.

Opłata za usługę

Zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją korzystania z usługi Powiadomienia SMS w systemie E25 Banku BPS:

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej